Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny postanowił udzielić zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia wniosków o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN w Izbie Karnej.  

W tym samym dniu w analogicznym postępowaniu Naczelny Sąd Administracyjny postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w części. 

Co ciekawe w prasie pojawiły się głosy, iż część kandydatów postanowiła wystartować w konkursie, aby wymusić zbadanie przez NSA legalności działać podejmowanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Jeżeli rzeczywiście tak było, sprawy zawisłe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zdają się być pokłosiem decyzji o kandydaturze. 

Jakkolwiek nie znamy szczegółowych motywów wspomnianych rozstrzygnięć, to warto zauważyć, iż w Opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa wskazano, iż: „Oceniając poszczególne propozycje zmian, należy wskazać, że niektóre rozwiązania mogą budzić uzasadnione konstytucyjne wątpliwości, dotyczące w szczególności: (…) zmiany kompetencji przysługujących Prezydentowi w procesie powoływania sędziów i asesorów”.

Naczelny Sąd Administracyjny mierzy się więc z niezwykle doniosłą kwestią. Będziemy informować dalszych losach zaskarżonych uchwał Krajowej Rady Sądowniczej.

Autor: Karol Szymańczyk, Adwokat / Senior Associate, tel. (22) 637 50 36, e-mail: [email protected]

Publikacje

KIEDY NAGRANIE JEST DOWODEM W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM WYSOKIE KARY FINANSOWE ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW ŚRODOWISKOWYCH ZBĘDNE WYMOGI HAMUJĄ INWESTYCJE BUDOWLANE KIEDY MOŻNA ZMIENIĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ INTERPRETACJE PODATKOWE: FISKUS NIE ZAWSZE ODPOWIE NA PYTANIA PRZEDSIĘBIORCY GMINA MA ZDOLNOŚĆ SĄDOWĄ A WÓJT PRAWO DO REPREZENTACJI PRZETARGI: KIEDY ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZMIENIĆ UMOWĘ Z WYKONAWCĄ POSTĘPOWANIE ŚRODOWISKOWE - JAK ORGAN ZAWIADAMIA STRONY CEIDG: ŁATWIEJ PRZETWARZAĆ DANE PRZEDSIĘBIORCÓW PUŁAPKI W PROCESIE BUDOWLANYM KIEDY GMINA NADUŻYWA UPRAWNIEŃ UCHWALAJĄC PLAN MIEJSCOWY FUNDACJE: PUŁAPKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAK PRZEKSZTAŁCIĆ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W PRAWO WŁASNOŚCI JAK SKUTECZNIE KWESTIONOWAĆ RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ZAGOSPODAROWANIE: NIE WOLNO LEKCEWAŻYĆ OPINII I UZGODNIEŃ STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ TYLKO WYJĄTKOWO PUŁAPKI PROCESU INWESTYCYJNEGO NIEWAŻNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ A SKUTKI UPŁYWU CZASU OGRANICZENIE PRAW WŁAŚCICIELI PRZY PROWADZENIU INWESTYCJI DROGOWYCH DYSPOZYCJA STRONY NIE GWARANTUJE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SKUTKI UTRATY PRAWA DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Aktualności