Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Odszkodowanie za grunty warszawskie

Odszkodowanie za grunty warszawskie
 
Na podstawie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2018 poz. 2204) odszkodowanie za grunty warszawskie może być przyznane za: gospodarstwo rolne, domy jednorodzinne i działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Możliwość wystąpienia o odszkodowanie przez poprzedniego właściciela lub jego następcę prawnego jest nieograniczona czasowo.

Przyznanie odszkodowania za gospodarstwo rolne jest możliwe na gruntach, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (dalej: „Dekret”) przeszły na własność państwa. W celu uzyskania odszkodowania należy wykazać, że grunty były klasyfikowane jako grunty rolne, które stanowiły składnik gospodarstwa rolnego – w rozumieniu ówcześnie obowiązujących przepisów, a gospodarstwo rolne było faktycznie prowadzone (przez byłego właściciela lub jego następcę prawnego), co najmniej do dnia 5 kwietnia 1958 roku.

Odszkodowanie za dom jednorodzinny przysługuje, jeżeli przeszedł on na własność państwa po dniu 5 kwietnia 1958 roku.

W kwestii odszkodowania za działkę przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną, w trakcie podstępowania odszkodowawczego należy wykazać, że działka przed dniem wejścia w życie Dekretu mogła być przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, jeżeli poprzedni właściciel bądź jego następcy prawni zostali pozbawieni faktycznej możliwości władania nią po dniu 5 kwietnia 1958 roku.

W praktyce najwięcej wątpliwości pojawia się w postępowaniu o odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną. Wykazanie, że działka mogła być przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne przed dniem wejścia w życie Dekretu jest problematyczne, bowiem nie wszystkie grunty położone w granicach przedwojennej Warszawy zostały do dnia wejścia w życie Dekretu objęte szczegółowymi planami miejscowymi. Przyjmuje się, że podstawą oceny przeznaczenia nieruchomości są ustalenia planu ogólnego dla Warszawy z 1931 roku, co jest nie zawsze prawidłowe, bowiem istnieje ryzyko, że przejęta nieruchomość mogła być objęta szczegółowym planem zabudowy.

W ramach przyznanego odszkodowania poprzedni właściciel bądź jego następcy prawni mogą otrzymać pieniężne odszkodowanie albo otrzymać w użytkowanie wieczyste działkę pod budowę domu jednorodzinnego. Zgodnie z panującym orzecznictwem przyznanie odszkodowania powinno nastąpić na podstawie wartości rynkowej nieruchomości na dzień wydania decyzji o odszkodowaniu.

Zespół SRDK posiada doświadczenie w postępowaniach o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości na gruntach warszawskich.

Autorka: Krysytna Siwicka, Junior Associate, tel. (22) 637 50 36, e-mail: [email protected]

 

Publikacje

KIEDY NAGRANIE JEST DOWODEM W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM WYSOKIE KARY FINANSOWE ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW ŚRODOWISKOWYCH ZBĘDNE WYMOGI HAMUJĄ INWESTYCJE BUDOWLANE KIEDY MOŻNA ZMIENIĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ INTERPRETACJE PODATKOWE: FISKUS NIE ZAWSZE ODPOWIE NA PYTANIA PRZEDSIĘBIORCY GMINA MA ZDOLNOŚĆ SĄDOWĄ A WÓJT PRAWO DO REPREZENTACJI PRZETARGI: KIEDY ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZMIENIĆ UMOWĘ Z WYKONAWCĄ POSTĘPOWANIE ŚRODOWISKOWE - JAK ORGAN ZAWIADAMIA STRONY CEIDG: ŁATWIEJ PRZETWARZAĆ DANE PRZEDSIĘBIORCÓW PUŁAPKI W PROCESIE BUDOWLANYM KIEDY GMINA NADUŻYWA UPRAWNIEŃ UCHWALAJĄC PLAN MIEJSCOWY FUNDACJE: PUŁAPKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAK PRZEKSZTAŁCIĆ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W PRAWO WŁASNOŚCI JAK SKUTECZNIE KWESTIONOWAĆ RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ZAGOSPODAROWANIE: NIE WOLNO LEKCEWAŻYĆ OPINII I UZGODNIEŃ STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ TYLKO WYJĄTKOWO PUŁAPKI PROCESU INWESTYCYJNEGO NIEWAŻNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ A SKUTKI UPŁYWU CZASU OGRANICZENIE PRAW WŁAŚCICIELI PRZY PROWADZENIU INWESTYCJI DROGOWYCH DYSPOZYCJA STRONY NIE GWARANTUJE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SKUTKI UTRATY PRAWA DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Aktualności