Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Powstaną sądy ochrony własności intelektualnej

Powstaną sądy ochrony własności intelektualnej

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje utworzenie wyspecjalizowanych wydziałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej, jak również unijnymi znakami towarowymi i wzorami wspólnotowymi.

Skierowany do opiniowania projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw zakłada sprofilowanie wydziałów właściwych dla spraw dotyczących własności intelektualnej, praw autorskich, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych i ma być bodźcem do specjalizacji kadry sędziowskiej w tej materii, zapewniającym jednolite orzecznictwo i sprawne rozwiązywanie sporów. Zgodnie z założeniami wydziały powstaną w sądach okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu oraz w sądach apelacyjnych w Katowicach i Warszawie.

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku zastępstwa stron przez profesjonalnych pełnomocników – adwokatów i radców prawnych, a w sprawach dotyczących własności przemysłowej także przez rzeczników patentowych, z zastrzeżeniem możliwości zwolnienia strony z obowiązku ustanowienia pełnomocnika na każdym etapie postępowania, zarówno na wniosek, jak i z urzędu.

Nowość w procedurze cywilnej stanowi instytucja zabezpieczenia środków dowodowych, która ma umożliwić uzyskanie informacji o faktach stanowiących podstawę powództwa o naruszenie praw własności intelektualnej. Projektodawca wyjaśnia, że pojęcie zabezpieczenia oznaczać będzie zajęcie rzeczowych nośników informacji o faktach dotyczących naruszeń prawa, a także sporządzenie szczegółowego opisu takich przedmiotów.

Wejście w życie nowych regulacji planowane jest na rok 2020.

Autorka: Aneta Czaińska, Junior Associate, tel (22) 637 50 36, email: [email protected]

Publikacje

KIEDY NAGRANIE JEST DOWODEM W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM WYSOKIE KARY FINANSOWE ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW ŚRODOWISKOWYCH ZBĘDNE WYMOGI HAMUJĄ INWESTYCJE BUDOWLANE KIEDY MOŻNA ZMIENIĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ INTERPRETACJE PODATKOWE: FISKUS NIE ZAWSZE ODPOWIE NA PYTANIA PRZEDSIĘBIORCY GMINA MA ZDOLNOŚĆ SĄDOWĄ A WÓJT PRAWO DO REPREZENTACJI PRZETARGI: KIEDY ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZMIENIĆ UMOWĘ Z WYKONAWCĄ POSTĘPOWANIE ŚRODOWISKOWE - JAK ORGAN ZAWIADAMIA STRONY CEIDG: ŁATWIEJ PRZETWARZAĆ DANE PRZEDSIĘBIORCÓW PUŁAPKI W PROCESIE BUDOWLANYM KIEDY GMINA NADUŻYWA UPRAWNIEŃ UCHWALAJĄC PLAN MIEJSCOWY FUNDACJE: PUŁAPKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAK PRZEKSZTAŁCIĆ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W PRAWO WŁASNOŚCI JAK SKUTECZNIE KWESTIONOWAĆ RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ZAGOSPODAROWANIE: NIE WOLNO LEKCEWAŻYĆ OPINII I UZGODNIEŃ STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ TYLKO WYJĄTKOWO PUŁAPKI PROCESU INWESTYCYJNEGO NIEWAŻNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ A SKUTKI UPŁYWU CZASU OGRANICZENIE PRAW WŁAŚCICIELI PRZY PROWADZENIU INWESTYCJI DROGOWYCH DYSPOZYCJA STRONY NIE GWARANTUJE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SKUTKI UTRATY PRAWA DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Aktualności