Powstaną sądy ochrony własności intelektualnej

Powstaną sądy ochrony własności intelektualnej

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje utworzenie wyspecjalizowanych wydziałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej, jak również unijnymi znakami towarowymi i wzorami wspólnotowymi.

Skierowany do opiniowania projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw zakłada sprofilowanie wydziałów właściwych dla spraw dotyczących własności intelektualnej, praw autorskich, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych i ma być bodźcem do specjalizacji kadry sędziowskiej w tej materii, zapewniającym jednolite orzecznictwo i sprawne rozwiązywanie sporów. Zgodnie z założeniami wydziały powstaną w sądach okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu oraz w sądach apelacyjnych w Katowicach i Warszawie.

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku zastępstwa stron przez profesjonalnych pełnomocników – adwokatów i radców prawnych, a w sprawach dotyczących własności przemysłowej także przez rzeczników patentowych, z zastrzeżeniem możliwości zwolnienia strony z obowiązku ustanowienia pełnomocnika na każdym etapie postępowania, zarówno na wniosek, jak i z urzędu.

Nowość w procedurze cywilnej stanowi instytucja zabezpieczenia środków dowodowych, która ma umożliwić uzyskanie informacji o faktach stanowiących podstawę powództwa o naruszenie praw własności intelektualnej. Projektodawca wyjaśnia, że pojęcie zabezpieczenia oznaczać będzie zajęcie rzeczowych nośników informacji o faktach dotyczących naruszeń prawa, a także sporządzenie szczegółowego opisu takich przedmiotów.

Wejście w życie nowych regulacji planowane jest na rok 2020.

Autorka: Aneta Czaińska, Junior Associate, tel (22) 637 50 36, email: [email protected]

Udostępnij:

Czytaj więcej

Zmiany w procedurze cywilnej

Na podpis Prezydenta czeka nowa ustawa, rewolucjonizującą procedurę cywilną. Zmian jest wiele, przy czym niniejszy artykuł ogranicza się do trzech...

23/07/2019

Ocena istotności wady towaru jako przesłanka odstąpi...

Warunkiem odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży jest obligatoryjna ocena istotności wady. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, gdy stwierdzona...

11/07/2019

Koreańskie tramwaje w Warszawie – korzyść dla miasta...

Gratulujemy naszemu Klientowi – Hyundai Rotem Company podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 213 tramwajów do Warszawy w...

09/07/2019