Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Prawo pracy

Brak zgodnych z prawem warunków zatrudnienia pracowników, zamiast zawodowego sukcesu, może przyczynić się do biznesowej porażki. Wsparcie Klienta przez kancelarię SRDK we wszystkich aspektach prawa pracy to racjonalne zabezpieczenie interesów zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Zaczynając od podstawowej dokumentacji (do której należą umowa o pracę, kontrakty menedżerskie, klauzula o tajemnicy przedsiębiorstwa czy zakazie konkurencji), aż po mediacje w ramach rozmów z organizacjami zawodowymi i spory sądowe – kancelaria SRDK może reprezentować obie strony relacji pracodawca-pracownik. Dbamy o zabezpieczenie prawne takich fundamentów pracy, jak normy, system, wymiar i rozkład czasu pracy, urlopy, ale też kwestie układów zbiorowych pracy, uprawnień i obowiązków pracowników i pracodawców. Podejmujemy się nie tylko mediacji w sporach wewnątrzfirmowych, ale też dbamy o interesy obu stron w następstwach wypadków przy pracy oraz przy egzekwowaniu warunków ubezpieczeń społecznych. Obu stronom pomagamy zapobiegać powstawaniu problemów w środowisku pracy, a jeśli takie wystąpią, wypracowujemy kompromis. W sytuacjach, gdy mimo mediacji nie udaje się uniknąć czynności sądowych, przygotowujemy stosowne pisma procesowe, ustalając wszystkie okoliczności zawarcia i realizacji warunków umowy pracy. Próbujemy doprowadzić do zgody w kwestii dokonywania zmian w umowach o pracę. Możemy reprezentować również strony w sporach o nierówne traktowanie w zatrudnieniu, mobbing, dyskryminację czy brak zapłaty wynagrodzenia, jak i w sprawach pociągających pracowników do odpowiedzialności porządkowej.

Przewagi obsługi prawnej kancelarii SRDK w kontekście prawa pracy: 
  • sporządzanie umów, kontraktów, klauzul, regulaminów, porozumień stron, wypowiedzeń umów itp.,
  • reprezentowanie w sporach sądowych,
  • monitorowanie zmian w prawie regulujących relacje pracownik–pracodawca oraz regulacji związanych z konkretną branżą klienta,
  • aktualizowanie i dostosowywanie do zmieniających się wymogów takich aspektów, jak zmiany w OFE, uprawnienia zakładowe czy delegacje służbowe,
  • reprezentowanie pracodawców w zakresie negocjacji i sporów ze związkami zawodowymi,
  • formalizacja prawna odpraw, emerytur, nagród, ale też kar, nagan i potrąceń wynagrodzeń,
  • przygotowywanie pozwów o nieuzasadnione lub bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracę, o odszkodowanie czy przywrócenie do pracy, bieżąca obsługa prawna zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno przedsiębiorców lokalnych, jak i międzynarodowych koncernów.

Aktualności