Aneta Czaińska
Asystent prawny / Legal Assistant 22 637 50 36

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyki w warszawskich kancelariach a także poprzez działalność w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas studiów była stypendystką programu Erasmus+ na Wydziale Prawa i Ekonomii Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale w Cassino we Włoszech.

Publikacje

„Dialog społeczno-gospodarczy. Instytucje w krajach UE”, Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa

Inne:

Dyplom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

Języki:

polski i angielski