Ewa Mielniczek

Adwokat / Senior Associate 22 637 50 36

Specjalizacja:

Prawo nieruchomości, w tym w zakresie prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo gospodarcze oraz spory sądowe.

Doświadczenie zawodowe:

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowanych warszawskich kancelariach prawniczych specjalizując się w prawie nieruchomości oraz obsłudze podmiotów gospodarczych, a także reprezentując klientów w sprawach spornych przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. W ramach swojej praktyki zajmuje się doradztwem w zakresie realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych, w tym cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych aspektach procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Adwokat Ewa Mielniczek specjalizuje się również w prawie gospodarczym doradzając na rzecz podmiotów z branży budowlanej, projektowej, modowej, ubezpieczeniowej i finansowej.

Inne:

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie w latach 2013-2016 odbyła aplikację adwokacką, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej w roku 2016 uzyskała tytuł zawodowy i wpis na listę adwokatów.

Języki:

polski i angielski