Karol Szymańczyk
Adwokat / Senior Associate 22 637 50 36

Specjalizacja:

Prawo nieruchomości, procesy budowlane, ochrona środowiska, w tym gospodarka odpadami, prawo zamówień publicznych, prawo korporacyjne, prawo pracy.

Doświadczenie zawodowe:

Jako aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie zdobywał doświadczenie w zakresie prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, współpracując z adwokatem Grzegorzem Rybickim oraz adwokatem Jerzym Robowskim. W tym czasie zajmował się w szczególności prawem nieruchomości, w tym procesami reprywatyzacyjnymi oraz wielokrotnie reprezentował Klientów przed sądami w sprawach cywilnych. Od 2011 roku związany z Kancelarią Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Sp. p., gdzie zajmuje się głównie sprawami z zakresu obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego i ochrony środowiska oraz reprezentacją przed sądami administracyjnymi, sądami cywilnymi, a także Krajową Izbą Odwoławczą.

Publikacje:

„Interpretacje podatkowe: fiskus nie zawsze odpowie na pytania przedsiębiorcy” (Wiadomości Gospodarcze 12/2015, wyd. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa).

Inne:

Uczestnik kursu „Angielski dla prawników” na poziomie zaawansowanym w szkole LLB Sawicki.

Języki:

polski i angielski