Katarzyna Marczuk-Pieńkowska

LL.M. Adwokat / Senior Associate 22 637 50 36

Specjalizacja:

Prawo spółek, ład korporacyjny, M&A, nieruchomości i procesy budowlane, energetyka i ochrona środowiska oraz prawo pracy.

Doświadczenie zawodowe:

Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem zawodowym obejmującym wszechstronną obsługę prawną podmiotów gospodarczych, między innymi z branży energetycznej, reklamy, IT, kosmetycznej oraz wydawniczej. Uczestniczyła w licznych procesach fuzji i przejęć z udziałem krajowych i zagranicznych podmiotów, w tym przeprowadzając prawne duediligence, sporządzając dokumentację transakcyjną, a także przygotowując optymalizacje prawne odpowiadające na potrzeby Klientów. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rynku nieruchomości, procesu budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz prawa ochrony środowiska, reprezentując w tym zakresie Klientów przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi. Swoją praktykę koncentruje również wokół aspektów związanych z zatrudnieniem, występując w imieniu Klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające ze stosunku pracy.

Publikacje:

Autorka licznych publikacji prasowych, m.in. z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego.

Inne:

Dyplom Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji, Dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek: finanse i rachunkowość, Dyplom Podyplomowych Studiów – Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wpis na listę kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

Języki:

polski i angielski