Szymon Tyniec

Aplikant Adwokacki / Associate 22 637 50 36

Specjalizacja:

Prawo handlowe, prawo gospodarcze, spory sądowe, venture capital, kontrakty, prawo korporacyjne, prawo nowych technologii.

Doświadczenie zawodowe:

Zajmuje się prawem handlowym, prawem gospodarczym oraz prawem nowych technologii. Brał udział w wielu projektach z zakresu strukturyzowania i obsługi procesów inwestycyjnych na rynku venture capital. Prowadził złożone, potransakcyjne (M&A) procesy sądowe. Doradzał przy wdrażaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie zarówno w przedsięwzięciach projektowych, jak i w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.

Publikacje:

„Vademecum ABI. Część II – Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych”, C.H. Beck, 2017.

Inne:

Uzyskał Dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Języki:

polski i angielski