Trybunał po stronie „frankowiczów”

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 roku stabilizuje sytuację osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne indeksowane i denominowane do waluty obcej. Trybunał, odpowiadając na pytania polskiego sądu, uznał, że w sytuacji, gdy część postanowień umowy kredytowej stanowią tzw. klauzule niedozwolone, sąd rozpoznający sprawę może orzec o nieważności takiej umowy w całości, co potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału. Rozwiązanie takie może być najkorzystniejsze dla osób, które spłaciły w całości lub w znacznej części należność wynikającą z inicjalnej kwoty kredytu i pozostała im do spłaty należność wynikająca z przewalutowania. W przypadku unieważnienia umowy bank będzie bowiem zobowiązany do zwrotu na rzecz kredytobiorcy wszystkiego, co ten wpłacił na rzecz banku ponad kwotę otrzymaną od banku.

W przypadku osób, które zainteresowane są utrzymaniem w mocy umowy kredytowej, ale po wyeliminowaniu postanowień dotyczących przewalutowania uznanych za niedozwolone, możliwe będzie kontynuowanie realizacji umowy bez owych postanowień, przy czym przy zachowaniu oprocentowania opartego o LIBOR i ustaleniu wartości kredytu w PLN ustalonej w umowie od samego początku. Co prawda Trybunał nie wypowiedział się bezpośrednio w tej kwestii, jednak zgodnie z dotychczasową linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, rozwiązanie takie jest możliwe. W praktyce oznaczałoby to wyeliminowanie niekorzystnego przewalutowania z umowy kredytowej z jednoczesnym zachowaniem bardzo korzystnej stawki procentowej, przy czym przewalutowanie wyeliminowane byłoby niejako wstecz, a więc od początku obowiązywania umowy. W takiej sytuacji „frankowicze” znaleźliby się w sytuacji korzystniejszej, niż gdyby zdecydowali się na kredyt w walucie polskiej bez indeksacji do franka szwajcarskiego, gdyż bank zobowiązany byłby do zwrotu zapłaconych przez kredytobiorcę należności wynikających z przewalutowania, w szczególności nienależnie pobranych rat odsetkowych.

Kancelaria SRDK oferuje klientom pomoc prawną na każdym etapie sprawy, począwszy od procedury reklamacyjnej w banku, po prowadzenie postępowania sądowego.

Kontakt

Marcin Szymańczyk

Udostępnij:

Czytaj więcej

PSA – Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki ...

Ustawa z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz....

22/01/2020

Reprezentacja spółki kapitałowej w relacjach z człon...

Jedną z gwarancji niezakłóconego funkcjonowania w obrocie gospodarczym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych jest zapewnienie odpowiedniego sposobu ich...

20/12/2019

Newsletter SRDK 9/2019

W dzisiejszym Newsletterze przeczytacie o: - niższych składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców w ramach pakietu Mały Zus +...

02/12/2019