Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Znak towarowy nie tylko w formie graficznej

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej związany z implementacją Dyrektywy przyjętej przez Parlament Europejski i Radę UE, której celem jest zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich dotyczących znaków towarowych.

Projekt zakłada m.in. rozszerzenie ochrony w stosunku do znaków, które przybierają inną postać niż graficzna. Znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, jeżeli tylko będzie umożliwiało odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy oraz możliwe będzie przedstawienie tego znaku w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby umożliwiał ustalić jednoznaczny i dokładny przedmiot ochrony udzielonej na ten znak. Dzięki tej zmianie ochroną obejmującą dotychczas jedynie graficzne znaki towarowe będą mogły zostać objęte przykładowo dźwięki oraz inne audiowizualne oznaczenia identyfikujące towary przedsiębiorców.

Nowelizacja przewiduje znaczące rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą ponieść odpowiedzialność za naruszenia prawa ochronnego i bezprawne używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym, poprzez możliwość wystąpienia z roszczeniami nie tylko przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu oznaczone znakiem towary niepochodzące od uprawnionego podmiotu, ale także przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego (np. dostawca usług internetowych).

Zmianą zostanie dotknięty także sposób przedłużania prawa ochronnego znaku towarowego. Wystarczającym dla przedłużenie będzie dokonanie opłaty za kolejny okres ochronny, bez konieczności wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie prawa ochronnego.

Termin implementacji upływa 14 stycznia br. 

​Autorka: Aneta Czaińska, Junior Associate, tel. (22) 637 50 36, e-mail: [email protected]

Publikacje

KIEDY NAGRANIE JEST DOWODEM W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM WYSOKIE KARY FINANSOWE ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW ŚRODOWISKOWYCH ZBĘDNE WYMOGI HAMUJĄ INWESTYCJE BUDOWLANE KIEDY MOŻNA ZMIENIĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ INTERPRETACJE PODATKOWE: FISKUS NIE ZAWSZE ODPOWIE NA PYTANIA PRZEDSIĘBIORCY GMINA MA ZDOLNOŚĆ SĄDOWĄ A WÓJT PRAWO DO REPREZENTACJI PRZETARGI: KIEDY ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZMIENIĆ UMOWĘ Z WYKONAWCĄ POSTĘPOWANIE ŚRODOWISKOWE - JAK ORGAN ZAWIADAMIA STRONY CEIDG: ŁATWIEJ PRZETWARZAĆ DANE PRZEDSIĘBIORCÓW PUŁAPKI W PROCESIE BUDOWLANYM KIEDY GMINA NADUŻYWA UPRAWNIEŃ UCHWALAJĄC PLAN MIEJSCOWY FUNDACJE: PUŁAPKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAK PRZEKSZTAŁCIĆ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W PRAWO WŁASNOŚCI JAK SKUTECZNIE KWESTIONOWAĆ RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ZAGOSPODAROWANIE: NIE WOLNO LEKCEWAŻYĆ OPINII I UZGODNIEŃ STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ TYLKO WYJĄTKOWO PUŁAPKI PROCESU INWESTYCYJNEGO NIEWAŻNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ A SKUTKI UPŁYWU CZASU OGRANICZENIE PRAW WŁAŚCICIELI PRZY PROWADZENIU INWESTYCJI DROGOWYCH DYSPOZYCJA STRONY NIE GWARANTUJE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SKUTKI UTRATY PRAWA DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zawarcie umowy o wykonanie logo a majątkowe prawo autorskie

Aktualności