Oferujemy profesjonalne porady oraz usługi prawne z zakresu:

Aktualności prawne:

Spory kompetencyjne w sprawach o zmianę zezwoleń i p...

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych...

17/02/2020

PSA – Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki ...

Ustawa z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz....

22/01/2020

Reprezentacja spółki kapitałowej w relacjach z człon...

Jedną z gwarancji niezakłóconego funkcjonowania w obrocie gospodarczym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych jest zapewnienie odpowiedniego sposobu ich...

20/12/2019

Należymy do:

Wierzymy, że kompetencje warto łączyć, a nie powielać. Dlatego działamy wspólnie.