Adrian Kozubowski

Aplikant radcowski / Junior Associate 22 637 50 36

Specjalizacja:

Prawo gospodarcze, cywilne, handlowe.

Doświadczenie zawodowe:

Adrian jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów odbywał praktyki zawodowe w łódzkich kancelariach prawnych oraz w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Łodzi.

Inne:

Adrian jest magistrem prawa. Jego praca magisterska obroniona w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego nosi tytuł „Oddziaływanie prawa pracy na sytuację prawną służb zmilitaryzowanych w Polsce”, a napisana została pod kierunkiem prof. Mirosława Włodarczyka. Adrian planuje odbyć aplikację radcowską, a dziedziny, w których chciałby się rozwijać i doskonalić zawodowo to prawo cywilne, prawo handlowe, prawo spółek, a także prawo własności przemysłowej. Ponadto interesują go prawne aspekty funkcjonowania służb zmilitaryzowanych. 

Języki:

Polski i angielski.