Publikacje:

Raport spółek nieruchomościowych już od końca wrześn...

Nałożone na spółki nieruchomościowe nowe obowiązki związane z przesłaniem informacji dotyczących ich struktur muszą zostać dostarczone do 30 września br....

20/09/2022

Kiedy kilka obiektów handlowych może zostać objętych...

Decyzja WZ – nie dla obiektów handlowych > 2000 m2 Nie wszystkie obiekty budowlane mogą być lokalizowane na podstawie decyzji...

10/06/2022

Wzmożony ruch na drodze i inne uciążliwości a intere...

Wzmożony ruch na drodze i inne uciążliwości a interes prawny w postępowaniu o wydanie warunków zabudowy. W aktualnym orzecznictwie sądów...

27/05/2022

Projektowane zmiany specustawy mieszkaniowej –...

Reforma planistyczna to pakiet zmian legislacyjnych, które mają wprowadzić szereg modyfikacji m. in. do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,...

24/05/2022

Prawo holdingowe – nowelizacja KSH

Dnia 4 kwietnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą kodeks spółek handlowych. Celem nowelizacji KSH jest wprowadzenie do polskiego prawa...

05/05/2022

Planowane zmiany wejścia w życie nowej ustawy dewelo...

Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz...

22/04/2022

Reforma planistyczna. Czym jest plan ogólny?

Reforma planistyczna to pakiet zmian legislacyjnych, które mają wprowadzić szereg modyfikacji do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ustawy...

19/04/2022

Dematerializacja akcji – obowiązki spółek związane z...

Czym jest dematerializacja akcji? Z dniem 1 marca 2021 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych,...

31/03/2022

Zasady odbioru lokalu według nowej ustawy dewelopers...

Zasady odbioru lokalu według nowej ustawy deweloperskiej Znowelizowana ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która wejdzie...

22/03/2022

UE zmienia świat online! O DMA i DSA słów kilka.

UE zmienia świat online! Unia Europejska pracuje nad unowocześnieniem przepisów regulujących usługi cyfrowe. Aktualnie trwają prace nad dwoma regulacjami, które...

31/01/2022

CEIDG znika! Zmiany dla przedsiębiorców już od poło...

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce. Do połowy grudnia, za pomocą portalu...

03/12/2021

Mieszkanie „w pakiecie” z miejscem parkingowym. Zgod...

Mieszkanie „w pakiecie” z miejscem parkingowym. Zgodne czy niezgodne z prawem? Deweloperzy, którzy realizują przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie i...

29/11/2021

Niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomośc...

Niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste – jak stwierdzić i co można zrobić? W umowie o oddanie nieruchomości...

18/11/2021

Ułatwienia w budowie domów mieszkalnych jednorodzinn...

W IV kwartale 2021 roku można spodziewać się ułatwień w budowie domów mieszkalnych jednorodzinnych do 70 m², czy będą one...

04/11/2021

Czy ugory i odłogi mogą stanowić nieruchomość rolną?

Nawet ugory i odłogi mogą stanowić nieruchomość rolną, o ile mają przeznaczenie rolnicze wpisane w ewidencji gruntów.   Takie jest...

20/10/2021

Czy organ odwoławczy powinien wydać jedną czy więcej...

Czy organ odwoławczy powinien wydać jedną czy więcej decyzji w przypadku wielości odwołań?   W przypadku gdy w administracyjnym toku...

13/10/2021

Co zrobić, żeby miejscowy plan zagospodarowania prze...

Co zrobić, żeby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał korzystne dla nas ustalenia? Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Zasady kształtowania...

31/08/2021

Elektroniczny projekt budowlany już od 1 lipca

Od 1 lipca jest już możliwy elektroniczny projekt budowlany! Postulat cyfryzacji projektu budowlanego był podnoszony od lat, jednakże w okresie...

03/08/2021

Cyfryzacja wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego

Cyfryzacja wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego 26 stycznia 2018 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym...

30/07/2021

Od 1 lipca nowe obowiązki właścicieli i zarządców bu...

O nowych obowiązkach właścicieli i zarządców budynków związanych z CEEB w ramach programu „Stop Smog” pisze Adwokat Aneta Walewska- Borsuk....

21/07/2021

Rewolucyjne zmiany w prawie deweloperskim. Nowe obow...

21 maja 2021 roku uchwalono nową ustawę regulującą realizację inwestycji deweloperskich. Nowa ustawa wprowadza wiele zmian, w szczególności w zakresie...

15/07/2021

„Prawo autorskie do projektu strony internetowej”- L...

Prawo autorskie do projektu strony internetowej   Strona internetowa jest obecnie podstawowym instrumentem służącym do wymiany informacji i komunikacji przez...

30/06/2021

„Urlop wypoczynkowy dla przedsiębiorcy”- ratio legis...

Urlop wypoczynkowy dla przedsiębiorcy? – projekt nowelizacji Kodeksu Pracy i Prawa Przedsiębiorców   Dnia 2 kwietnia 2021 roku wpłynął do...

31/05/2021

Zakup nieruchomości gruntowej z masy upadłości w try...

Rynek nieruchomości, jak wiele innych branż pozostaje obecnie w stanie zawieszenia. Pandemia COVID-19 wzbudza dużą niepewność w inwestorach, którzy wstrzymują...

07/01/2021

Czy zwolniony pracownik w okresie epidemii COVID-19 ...

Dopóki krzywa epidemii w Polsce nie „wypłaszczy się” i tempo zachorowań na COVID-19 nie wyhamuje uczestnicy rynku pracy będą musieli...

17/12/2020

Zarządzanie przedsiębiorstwem w obliczu COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z naszą prezentacją poruszającą temat zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu COVID-19. Omawiamy w niej kwestie: - Jak...

26/10/2020

Zmiana formy prowadzenia biznesu z jednoosobowej dzi...

Kontynuując cykl artykułów odnośnie poszukiwania alternatywnych względem jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) form prowadzenia biznesu, poniżej opisujemy uwarunkowania dotyczące przekształcenia JDG...

13/10/2020

Powiązania osobiste vs powiązania gospodarcze – niej...

Przeniesienie rezydencji podatkowej do innego kraju to często proces złożony i czasochłonny. Wymaga bowiem zerwania lub zminimalizowania więzi ekonomicznych i...

06/10/2020

Nowelizacja prawa budowlanego 2020

W dniu 3 marca 2020 roku prezydent podpisał Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo...

03/09/2020

Zmiana formy prowadzenia biznesu z jednoosobowej dzi...

Zmiana formy prowadzenia biznesu z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem relatywnie tanim i szybkim do...

04/08/2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 ODWIESZA TERMINY PROCESOWE ...

W dniu 16 maja 2020 roku weszła w życie tzw. Tarcza antykryzysowa 3.0., czyli ustawa z dnia 14 maja 2020...

22/05/2020

Analiza założeń Tarczy Antykryzysowej

W ramach akcji #pokonamykryzys #wspolnie Zespół SRDK przedstawia swoją analizę założeń tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zapraszamy do zapoznania się dokumentem i...

09/04/2020

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania sp...

Jaki charakter ma odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki? Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki ma charakter subsydiarny, czyli zachodzi...

06/04/2020

Czy kontrola WIOŚ u posiadaczy odpadów jest zawsze k...

Niedawno zwracaliśmy uwagę na kwestię możliwości stosunkowo prostego uniknięcia sporów kompetencyjnych w postępowaniach toczących się na podstawie art. 14 ust....

01/04/2020

Pandemia może uzasadniać zmianę treści umowy o zamów...

Pandemia koronawirusa i jej konsekwencje dla gospodarki mogą być uznane za tzw. nadzwyczajną zmianę okoliczności uzasadniającą domaganie się przez wykonawcę...

26/03/2020

Projekt specustawy – nie wszystko w rękach zamawiają...

Jeżeli projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

25/03/2020

Czy właściciele i najemcy powierzchni biurowych mogą...

Odpowiada adwokat Karol Szymańczyk: Jak było kiedyś? Przed wprowadzeniem z dniem 6 września 2019 roku nowelizacji ustawy z dnia 13...

25/03/2020

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami kryzysu mają możli...

Wbrew doniesieniom medialnym projekt nowej specustawy dotyczącej zwalczania skutków koronawirusa nie przewiduje możliwości zwolnienia z opodatkowania przedsiębiorców, którzy z powodu...

24/03/2020

Koronawirus a renegocjowanie umów zawartych w trybie...

Szanowni Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy, W dniu wczorajszym Prezes Rady Ministrów zapowiedział wprowadzenie „pakietu antykryzysowego”, który ma zapobiec utracie miejsc pracy...

19/03/2020

Przychód z ugody sądowej nie zawsze musi być opodatk...

Przychód z ugody sądowej nie zawsze musi być opodatkowany – taki wniosek płynie z postępowań prowadzonych przez mec. Karola Szymańczyka...

16/03/2020

Spory kompetencyjne w sprawach o zmianę zezwoleń i p...

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych...

17/02/2020

PSA – Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki ...

Ustawa z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz....

22/01/2020

Reprezentacja spółki kapitałowej w relacjach z człon...

Jedną z gwarancji niezakłóconego funkcjonowania w obrocie gospodarczym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych jest zapewnienie odpowiedniego sposobu ich...

20/12/2019

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

W dniu 29 sierpnia 2019 roku weszła w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych...

25/09/2019

Zgromadzenie wspólników Sp. z o.o. w nowej odsłonie

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. na odległość? Tak, jest to możliwe już od kilku dni. 3 września br. weszła bowiem...

09/09/2019

Zmiany w procedurze cywilnej

Na podpis Prezydenta czeka nowa ustawa, rewolucjonizującą procedurę cywilną. Zmian jest wiele, przy czym niniejszy artykuł ogranicza się do trzech...

23/07/2019

Ocena istotności wady towaru jako przesłanka odstąpi...

Warunkiem odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży jest obligatoryjna ocena istotności wady. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, gdy stwierdzona...

11/07/2019

Czy zaprojektowanie obiektów budowlanych na części d...

Odpowiedź na zadane pytanie zależy od rozstrzygnięcia kwestii czy pozwolenie na budowę wydawane jest w stosunku do działki ewidencyjnej, nieruchomości...

11/06/2019

Zwrot bonifikaty od opłat za przekształcenie użytkow...

Organ administracji ma obowiązek wezwać beneficjenta do zwrotu bonifikaty jeśli stwierdzi, że nieruchomość była wykorzystywana na cele inne niż te,...

06/06/2019

Dowody na bezskuteczność egzekucji w postępowaniach ...

Czy powód dochodzący swoich roszczeń od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych musi uzyskać...

06/06/2019

Czy możliwe jest uzyskanie decyzji WZ dla części dzi...

Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, że tylko dla części wyodrębnionych geodezyjnie działek ewidencyjnych ustalono przeznaczenie terenu w drodze...

06/06/2019

Charakter pełnomocnictwa przy reprezentacji spółki p...

Uchwała Sądu Najwyższego ze stycznia tego roku upraszcza funkcjonowanie spółki z o.o., a jednocześnie zabezpiecza jej interesy przy umowach z...

05/06/2019

Jak skutecznie zabezpieczyć swoje prawa w umowie o w...

Zawarcie umowy o wykonanie logo nie zawsze łączy się z nabyciem przez zlecającego majątkowego prawa autorskiego do tego dzieła. Tymczasem...

04/06/2019

Powstaną sądy ochrony własności intelektualnej

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje utworzenie wyspecjalizowanych wydziałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej, jak również unijnymi znakami towarowymi i wzorami wspólnotowymi. Skierowany...

09/04/2019

Odszkodowanie za grunty warszawskie

Odszkodowanie za grunty warszawskie Na podstawie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2018 poz....

09/04/2019

Prosta spółka akcyjna – spółka dedykowana startupom

Projekt, który właśnie wpłynął do Sejmu to według autorów odpowiedź na potrzeby startupów, dla których obecnie dostępne formy działalności nie...

19/02/2019

Elektronizacja postępowań przetargowych – sam podpis...

Doczekaliśmy się publikacji pierwszego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej na kanwie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r....

18/02/2019

Znak towarowy nie tylko w formie graficznej

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej związany z implementacją Dyrektywy przyjętej przez Parlament Europejski...

04/01/2019

Od 1 stycznia 2019 r. rewolucja związków zawodowych

Każda osoba wykonująca pracę zarobkową za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, wykonująca pracę osobiście, nieponosząca ryzyka gospodarczego, po...

16/11/2018

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Od 1 stycznia 2019 r. najwięksi pracodawcy rozpoczną zawieranie umów z towarzystwami funduszy inwestycyjnych o prowadzenie PPK dla swoich pracowników....

05/11/2018

Sygnalizowanie błędów proceduralnych w postępowaniu ...

Postępowanie odwoławcze prowadzone przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie zamówień publicznych jest postrzegane przez praktyków, a także uczestników przetargów publicznych...

26/10/2018

Maksymalnie dwa miesiące na zapłatę faktury

Ministerstwo Przedsiębiorczości chce niwelować występowanie zatorów płatniczych w transakcjach handlowych m.in. przez skrócenie terminów zapłaty. Według danych z 2017 r....

08/10/2018

Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie uch...

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny postanowił udzielić zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia wniosków...

26/09/2018

PRZEDSIĘBIORCA MOŻE USTANOWIĆ ZARZĄDCĘ PRZEDSIĘBIORS...

Dotychczas, w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo pozbawione było de facto zarządu, a wiele umów, czy też...

06/09/2018