04

Energetyka i ochrona środowiska

W obecnych czasach jednym z najważniejszych aspektów, które muszą być brane pod uwagę przy zakładaniu oraz prowadzeniu przedsiębiorstwa, jest bezsprzecznie ochrona środowiska. Kancelaria SRDK dobrze o tym wie, dlatego też oferuje Klientom indywidualnym i biznesowym wsparcie w zakresie prawa energetycznego. Swoje usługi świadczymy zarówno firmom, które już działają w tej branży, jak i podmiotom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą w tym sektorze.

Prawne aspekty ochrony środowiska a działalność przedsiębiorstwa

Gospodarowanie zasobami naturalnymi, zapobieganie zanieczyszczeniu biosfery, przywracanie równowagi przyrodniczej – podejmując decyzję o założeniu firmy mogącej wywierać negatywny wpływ na otoczenie należy wziąć pod uwagę te aspekty ochrony środowiska. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów działających w sektorze elektroenergetyki konwencjonalnej, gazownictwa, ciepłownictwa, a także paliw płynnych, gdyż te branże obwarowane są w polskim i międzynarodowym ustawodawstwie szczególnymi regulacjami. Nieprzestrzeganie przyjętych norm może wiązać się z poważnymi sankcjami dla przedsiębiorstwa. Podmiotom niemającym rozeznania w skomplikowanej dziedzinie legislacyjnej, jaką jest prawo ochrony środowiska, Kancelaria SRDK z siedzibą w Warszawie proponuje swoje usługi w tym aspekcie.

Kancelaria SRDK – ochrona środowiska i prawo energetyczne – Warszawa

Jednym z obszarów, w którym Kancelaria SRDK reprezentuje swoich Klientów, jest prawo ochrony środowiska i prawo energetyczne. Oferujemy doradztwo w różnych aspektach elektroenergetyki konwencjonalnej, OZE, paliw płynnych, a także gazownictwa i ciepłownictwa. Możemy Państwa wesprzeć zarówno w bieżącej obsłudze działalności biznesowej związanej z wytwarzaniem, magazynowaniem, przesyłem czy handlem energią i paliwami płynnymi, jak i przygotować, zaopiniować oraz pomóc wdrożyć nowe projekty. Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach przed sądami oraz Urzędem Regulacji Energetyki i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Doradztwo i wsparcie prawne – ochrona środowiska – Warszawa

W Kancelarii SRDK świadczymy usługi dla podmiotów z sektora elektroenergetyki – zarówno alternatywnej, jak i konwencjonalnej – a także, gazownictwa, ciepłownictwa oraz paliw płynnych w każdym aspekcie prowadzonej działalności. Służymy pomocą w rozwiązywaniu kwestii regulacyjnych związanych z codzienną obsługą przedsiębiorstwa i realizacją projektów inwestycyjnych. Reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz stosownymi urzędami administracji państwowej, w tym zwłaszcza Prezesem URE i UOKiK w sporach m.in. o odmowę przyłączenie instalacji, wstrzymanie dostaw energii, naliczania kar z tytułu naruszenia szczegółowych aspektów umów itp. Towarzyszymy Państwu na każdym etapie toczących się spraw.

Ale wsparcie w postępowaniach i opieka prawna bieżącej działalności biznesowej to nie jedyne aspekty, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Jeśli chodzi o prawo energetyczne i związaną z tym ochronę środowiska, to możemy przeprowadzić kontrolę zapasów paliw, sposobów ich składowania, magazynowania, recyklingu czy wywozu. Oferujemy także doradztwo w zakresie zgodnej z obowiązującymi regulacjami gospodarki odpadami.

Umowy i decyzje – prawo energetyczne – Warszawa

W zakresie świadczonych przez naszą Kancelarię usług dotyczących energetyki i ochrony środowiska znajduje się również opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie różnego typu umów związanych z dostarczaniem i handlem energią eklektyczną, gazem oraz paliwami płynnymi, w tym umowy:

  • sprzedaży,
  • dystrybucyjnej,
  • o przyłączenie,
  • dzierżawy gruntów,
  • o przyznanie dofinansowywania rządowego.

W Kancelarii adwokackiej SRDK oferujemy wparcie w uzyskaniu koncesji oraz decyzji środowiskowych. Naszym Klientom pomagamy spełnić niezbędne wymogi formalne procesu inwestycyjnego związanego np. z budową OZE, jak farmy fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe. Wypełniamy wnioski formalne, podejmujemy się negocjacji stawek taryfowych, możemy Państwa reprezentować także w różnych aspektach postępowania inwestycyjnego. W Kancelarii zajmujemy się ponadto przeprowadzaniem analiz i audytów istniejących umów.

Prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlane, fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych (M&A), prawo korporacyjne, prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie, optymalizacja prawna, w tym podatkowa transakcji, opiniowanie i tworzenie umów gospodarczych, prawo bankowe, zamówienia publiczne, instrumenty finansowe, prawo ochrony środowiska, w tym gospodarka odpadami i prawo upadłościowe.
Porozmawiajmy o rozwiązaniu Twojej sprawy: 501 074 484

Aktualności prawne:

Do grona Partnerów SRDK dołącza adwokat Katarzyna Ma...

Szanowni Państwo,   w SRDK wiemy, że profesjonalizm i wiedza to nie wszystko - współczesna kancelaria prawna musi stale się...

17/01/2022

Awans Aleksandry Jaroszkiewicz na stanowisko Junior ...

Szanowni Państwo,   W większości organizacji nadejście nowego roku to czas posumowań, promocji i awansów. Nie inaczej jest w SRDK....

14/01/2022

Newsletter SRDK styczeń/2022

W styczniowym Newsletterze piszemy o: Podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która to jest kolejnym...

13/01/2022

Sprawdź nasze inne
specjalizacje