04

Energetyka i ochrona środowiska

W obecnych czasach jednym z najważniejszych aspektów, które muszą być brane pod uwagę przy zakładaniu oraz prowadzeniu przedsiębiorstwa, jest bezsprzecznie ochrona środowiska. Kancelaria SRDK dobrze o tym wie, dlatego też oferuje Klientom indywidualnym i biznesowym wsparcie w zakresie prawa energetycznego. Swoje usługi świadczymy zarówno firmom, które już działają w tej branży, jak i podmiotom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą w tym sektorze.

Prawne aspekty ochrony środowiska a działalność przedsiębiorstwa

Gospodarowanie zasobami naturalnymi, zapobieganie zanieczyszczeniu biosfery, przywracanie równowagi przyrodniczej- podejmując decyzję o założeniu firmy mogącej wywierać negatywny wpływ na otoczenie należy wziąć pod uwagę te aspekty ochrony środowiska. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów działających w sektorze elektroenergetyki konwencjonalnej, gazownictwa, ciepłownictwa, a także paliw płynnych, gdyż te branże obwarowane są w polskim i międzynarodowym ustawodawstwie szczególnymi regulacjami. Nieprzestrzeganie przyjętych norm może wiązać się z poważnymi sankcjami dla przedsiębiorstwa. Podmiotom niemającym rozeznania w skomplikowanej dziedzinie legislacyjnej, jaką jest prawo ochrony środowiska, Kancelaria SRDK z siedzibą proponuje swoje usługi w tym aspekcie.

Kancelaria SRDK- ochrona środowiska i prawo energetyczne

Jednym z obszarów, w którym Kancelaria SRDK reprezentuje swoich Klientów, jest prawo ochrony środowiska i prawo energetyczne. Oferujemy doradztwo w różnych aspektach elektroenergetyki konwencjonalnej, OZE, paliw płynnych, a także gazownictwa i ciepłownictwa. Możemy Państwa wesprzeć zarówno w bieżącej obsłudze działalności biznesowej związanej z wytwarzaniem, magazynowaniem, przesyłem czy handlem energią i paliwami płynnymi, jak i przygotować, zaopiniować oraz pomóc wdrożyć nowe projekty. Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach przed sądami oraz Urzędem Regulacji Energetyki i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Doradztwo i wsparcie prawne- ochrona środowiska

W Kancelarii SRDK świadczymy usługi dla podmiotów z sektora elektroenergetyki – zarówno alternatywnej, jak i konwencjonalnej- a także gazownictwa, ciepłownictwa oraz paliw płynnych w każdym aspekcie prowadzonej działalności. Służymy pomocą w rozwiązywaniu kwestii regulacyjnych związanych z codzienną obsługą przedsiębiorstwa i realizacją projektów inwestycyjnych. Reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz stosownymi urzędami administracji państwowej, w tym zwłaszcza Prezesem URE i UOKiK w sporach m.in. o odmowę przyłączenie instalacji, wstrzymanie dostaw energii, naliczania kar z tytułu naruszenia szczegółowych aspektów umów itp. Towarzyszymy Państwu na każdym etapie toczących się spraw.

Jednak wsparcie w postępowaniach i opieka prawna bieżącej działalności biznesowej to nie jedyne aspekty, którymi zajmuje się nasza Kancelaria. Jeśli chodzi o prawo energetyczne i związaną z tym ochronę środowiska, możemy przeprowadzić kontrolę zapasów paliw, sposobów ich składowania, magazynowania, recyklingu czy wywozu. Oferujemy także doradztwo w zakresie zgodnej z obowiązującymi regulacjami gospodarki odpadami.

Umowy i decyzje- prawo energetyczne

W zakresie świadczonych przez naszą Kancelarię usług dotyczących energetyki i ochrony środowiska znajduje się również opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie różnego typu umów związanych z dostarczaniem i handlem energią eklektyczną, gazem oraz paliwami płynnymi, w tym umowy:

  • sprzedaży;
  • dystrybucyjnej;
  • o przyłączenie;
  • dzierżawy gruntów;
  • o przyznanie dofinansowywania rządowego.

Kancelaria SRDK oferuje wparcie w uzyskaniu koncesji oraz decyzji środowiskowych. Naszym Klientom pomagamy spełnić niezbędne wymogi formalne procesu inwestycyjnego związanego np. z budową OZE, jak farmy fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe. Wypełniamy wnioski formalne, podejmujemy się negocjacji stawek taryfowych, możemy Państwa reprezentować także w różnych aspektach postępowania inwestycyjnego. W Kancelarii zajmujemy się ponadto przeprowadzaniem analiz i audytów istniejących umów.

Prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlane, fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych (M&A), prawo korporacyjne, prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie, optymalizacja prawna, w tym podatkowa transakcji, opiniowanie i tworzenie umów gospodarczych, prawo bankowe, zamówienia publiczne, instrumenty finansowe, prawo ochrony środowiska, w tym gospodarka odpadami i prawo upadłościowe.
Porozmawiajmy o rozwiązaniu Twojej sprawy: 501 074 484

Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023

Sprawdź nasze inne
specjalizacje