Aneta Walewska-Borsuk

LL.M. Adwokat / Partner 22 637 50 36

Specjalizacja:

Nieruchomości i procesy budowlane, prawo zamówień publicznych, inwestycje i projekty biznesowe, prawo karne gospodarcze, prawo własności przemysłowej i intelektualnej.

Doświadczenie zawodowe:

Aneta posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako pracownik i współpracownik kilku warszawskich kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze Klientów instytucjonalnych i biznesowych. W swojej praktyce zawodowej regularnie uczestniczyła w komisjach konkursowych i przetargowych powoływanych przez podmioty świadczące usługi z zakresu opieki zdrowotnej. Adwokat Aneta Walewska-Borsuk brała udział w kilkudziesięciu wielopoziomowych transakcjach gospodarczych, wypracowując optymalne struktury podatkowe i niestandardowe rozwiązania prawne. Była autorem lub współautorem wielu audytów prawnych (due diligence) jednostek gospodarczych i grup kapitałowych na zlecenie zewnętrznych inwestorów zainteresowanych ich zakupem lub przeprowadzeniem restrukturyzacji. Przygotowywała kluczowe dokumenty w procesie inwestycji budowlanych z wysoką dbałością o należyte zabezpieczenie interesów prawnych i finansowych Klientów. Zyskała bogate doświadczenie, doradzając podmiotom wdrażającym strategie komercjalizacji nieruchomości, przygotowując umowy najmu obiektów wielopowierzchniowych i nadzorując ich wykonywanie. Reprezentowała Klientów w wielu  skomplikowanych i precedensowych sporach sądowych i administracyjnych, w tym również przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante.

Publikacje:

Adwokat Aneta Walewska-Borsuk jest autorką kilkunastu publikacji prasowych z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego oraz publikacji książkowej: „Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa”, Municipium, 1 sierpnia 2011 roku.

Inne:

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Została wpisana na listę kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

Języki:

Polski i angielski.