Aneta Walewska-Borsuk

LL.M. Adwokat / Partner 22 637 50 36

Specjalizacja:

Nieruchomości i procesy budowlane, prawo ochrony środowiska, inwestycje i projekty biznesowe, prawo zamówień publicznych, postępowania sądowe, kontrakty.

Doświadczenie zawodowe:

Adwokat Aneta Walewska-Borsuk posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze klientów instytucjonalnych i biznesowych. Dla czołowych polskich deweloperów, architektów i inwestorów przygotowuje analizy prawne z oceną ryzyka nabycia nieruchomości, zwiększenia ich możliwości inwestycyjnych i realizacji inwestycji. Uzyskuje dla nich decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe oraz decyzje na podstawie specustaw. Doradza w procesie obsługi inwestycji, dostarczając szytych na miarę rozwiązań prawnych. Bierze udział w pracach dotyczących tworzenia, zmian i unieważniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W swojej praktyce zawodowej świadczyła usługi prawne na rzecz podmiotów wdrażających strategie komercjalizacji nieruchomości, przygotowując dla nich umowy najmu obiektów wielopowierzchniowych i nadzorując ich wykonywanie.

Adwokat Aneta Walewska-Borsuk uczestniczyła w kilkudziesięciu wielopoziomowych transakcjach gospodarczych, wypracowując optymalne struktury podatkowe i  nieszablonowe rozwiązania prawne.

Reprezentuje klientów w skomplikowanych i precedensowych sporach sądowych i administracyjnych z sektora nieruchomości i zamówień publicznych. Uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji przetargowej po stronie wykonawców i zamawiających. Zastępuje ich przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym w Warszawie. Doradza przy tworzeniu, zmianach i rozwiązywaniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Zyskała bogate doświadczenie w obsłudze prawnej koreańskiego producenta taboru szynowego oraz jego tureckiego podwykonawcy, analizując ich krajowe dokumenty i dostosowując je do prawa polskiego.

Publikacje:

Adwokat Aneta Walewska-Borsuk jest autorką kilkudziesięciu publikacji prasowych z zakresu sektora nieruchomości, ochrony środowiska i zamówień publicznych oraz publikacji książkowej: „Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa”, Municipium, 1 sierpnia 2011 r.

Inne:

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała tytuł LL.M. in International Commercial Law oraz certyfikat TOLES HIGHER z najwyższą notą.

Języki:

Polski i angielski.