05 Inwestycje i projekty biznesowe

Są takie sytuacje w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, gdy obsługa prawna jest jeszcze ważniejsza niż na co dzień. Bez wątpienia należy do nich realizacja  projektów inwestycyjnych. Kancelaria SRDK specjalizuje się w precyzyjnym i kompleksowym prowadzeniu prawnych aspektów projektów biznesowych: fuzji, przejęć oraz tworzenia nowych podmiotów gospodarczych.

Prawo spółek to jeden z kluczowych obszarów działalności kancelarii SRDK. Tworzenie lub łączenie przedsiębiorstw, przekształcenia czy przejęcia podmiotów gospodarczych prowadzimy od przygotowania dokumentacji przedtransakcyjnej (NDA, umowy negocjacyjne, harmonogramy) aż po prawną finalizację. Pracę nad projektem możemy zacząć od ustalenia stanu prawnego przedsiębiorstwa lub planowanej inwestycji (proces duediligence), w tym od przeglądów właścicielskich oraz podsumowań aktualnego statusu prawnego inwestycji. Prace te realizujemy na potrzeby wejścia z nowym podmiotem na rynek, jak i przejęcia czy restrukturyzacji istniejącej firmy. Pomagamy w procesach konsolidacji i ujednolicania podmiotów w ramach grup kapitałowych. Podczas świadczenia usług doradztwa prawnego możemy współpracować z ekspertami z zakresu finansów i rachunkowości w celu właściwej optymalizacji kosztów inwestycji. Zaczynając projekt od oceny statusu podatkowego podmiotów oraz ich stanu prawnego, sygnalizujemy i wybieramy wspólnie z Klientem najlepszy model prawno-podatkowy transakcji.

Przewagi obsługi prawnej kancelarii SRDK w kontekście inwestycji i projektów biznesowych:

  • doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia i nabywania przedsiębiorstw poparte doświadczeniem,
  • doradztwo prawne przy tworzeniu nowych spółek na wskazanych rynkach i w konkretnych branżach,
  • praktyka we współpracy z czołowymi inwestorami z Polski i zagranicy,
  • możliwość przeprowadzenia pełnego procesu, od oceny ryzyka prawnego po pełną obsługę prawną inwestycji,
  • obsługa projektów typu joint venture,
  • obszerne portfolio zrealizowanych inwestycji i transakcji biznesowych – tak krajowych, jak i międzynarodowych,
  • doradztwo w każdym obszarze polskiego i europejskiego prawa spółek,
  • pewność zatrudnienia dedykowanego zespołu prawników o kwalifikacjach dobranych dla danego procesu.

 

Prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlane, fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych (M&A), prawo korporacyjne, prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie, optymalizacja prawna, w tym podatkowa transakcji, opiniowanie i tworzenie umów gospodarczych, prawo bankowe, zamówienia publiczne, instrumenty finansowe, prawo ochrony środowiska, w tym gospodarka odpadami i prawo upadłościowe.
Porozmawiajmy o rozwiązaniu Twojej sprawy: 501 074 484

Aktualności prawne:

Zmiany w procedurze cywilnej

Na podpis Prezydenta czeka nowa ustawa, rewolucjonizującą procedurę cywilną. Zmian jest wiele, przy czym niniejszy artykuł ogranicza się do trzech...

23/07/2019

Ocena istotności wady towaru jako przesłanka odstąpi...

Warunkiem odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży jest obligatoryjna ocena istotności wady. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, gdy stwierdzona...

11/07/2019

Koreańskie tramwaje w Warszawie – korzyść dla miasta...

Gratulujemy naszemu Klientowi – Hyundai Rotem Company podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 213 tramwajów do Warszawy w...

09/07/2019

Sprawdź nasze inne
specjalizacje