01

Prawo nieruchomości i procesy budowlane

Przed rozpoczęciem każdej inwestycji konieczne jest poznanie prawnych aspektów związanych z zakupem i uwarunkowaniami procesu budowy na danym terenie oraz uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie działania. Nie wszyscy posiadają wiedzę potrzebną do załatwiania niezbędnych formalności lub też napotykają problemy przy próbie ich dopełnienia, w takich przypadkach mogą pomóc prawnicy Kancelarii SRDK specjalizujący się w prawie nieruchomości. Siedziba Kancelarii znajduje się w Warszawie.

Prawo nieruchomości – kiedy potrzebny jest prawnik?

Wszystkie sprawy powiązane w jakikolwiek sposób z projektowaniem, budową, utrzymaniem lub rozbiórką nieruchomości istniejących oraz nowopowstających określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zawarte w niej sformułowania nie zawsze są czytelne i jasne dla osób niemających do czynienia z szeroko pojętym prawem budowlanym. Adwokat do spraw nieruchomości posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, by okazać pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów prawnych w tym zakresie i reprezentować Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Kancelaria adwokacka SRDK – prawo budowlane z siedzibą w Warszawie

Adwokaci z Departamentu Transakcyjnego i Obsługi Gospodarczej Kancelarii SRDK oferują pomoc prawną zarówno osobom prywatnym, jak i firmom planującym rozpocząć budowę obiektu mieszkalnego, użytkowego czy przemysłowego lub też myślącym o dokonaniu jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w istniejących nieruchomościach. Towarzyszymy Klientom na każdym etapie realizacji inwestycji, począwszy od zakupu działki, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę lub modernizację, aż po interpretację zapisów umowy o wykonanie prac wykończeniowych czy wsparcie przy kontroli inspektora nadzoru budowlanego. Zatrudniony w Kancelarii prawnik do spraw nieruchomości sprawdzi, czy przedsięwzięcie będzie legalne i zgodne z uwarunkowaniami środowiskowymi oraz planem zagospodarowania przestrzennego, oceni status prawny gruntu, doradzi, co należy zrobić, by odrolnić ziemię albo wygrać skomplikowaną sprawę reprywatyzacyjną.

Adwokat od prawa budowlanego w Warszawie dla klientów indywidualnych

Kancelaria adwokacka SRDK świadczy dla Klientów indywidualnych usługi prawne mające na celu bezproblemowe przejście procesu inwestycyjnego i korzystne załatwienie spraw sądowych. Nasi prawnicy wyjaśniają zawiłości przepisów związanych z prawem budowlanym, gwarantują doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów realizacyjnych, pomagają tworzyć dokumenty i reprezentują Państwa przed organami administracji państwowej. Adwokaci z Kancelarii SRDK mogą poprowadzić sprawy dotyczące uznania samowoli budowlanej, odwołań od wstrzymania robót czy zarzutów o niedopełnieniu obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. Opracowujemy również opinie prawne.

Wsparcie kancelarii adwokackiej w sprawach biznesowych.

Adwokaci z Kancelarii SRDK wspierają Klientów biznesowych w zakresie precyzyjnego opracowania i negocjowania umów o przygotowanie dokumentacji projektowej, zarządzanie inwestycją czy też sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad nieruchomością. Nasza Kancelaria pomoże Państwu w korzystnym zawarciu, realizacji oraz rozliczeniu kontraktów z kontrahentami, a także w postępowaniach sądowych z organami państwowymi. Prowadzimy sprawy związane m.in. z:

  • uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji środowiskowych na rozpoczęcie inwestycji, a także odwołaniem się od otrzymanych odmów administracyjnych;
  • nabywaniem, zbywaniem, podziałem, scalaniem i znoszeniem współwłasności nieruchomości;
  • uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym legalizacją samowoli;
  • gwarancją i rękojmią inwestycji;
  • reprezentowaniem w sprawach karnych, postępowaniach wieczystoksięgowych lub reprywatyzacyjnych oraz sporach między inwestorem a wykonawcami bądź innymi osobami w postępowaniach sądowych i przed innymi organami państwowymi (również tych prowadzonych na podstawie przepisów dekretu o gruntach warszawskich i reformie rolnej).

Prawnik specjalizujący się w prawie nieruchomości może ponadto przeprowadzić badanie due diligence nabywanego przedsiębiorstwa.

Prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlane, fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych (M&A), prawo korporacyjne, prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie, optymalizacja prawna, w tym podatkowa transakcji, opiniowanie i tworzenie umów gospodarczych, prawo bankowe, zamówienia publiczne, instrumenty finansowe, prawo ochrony środowiska, w tym gospodarka odpadami i prawo upadłościowe.
Porozmawiajmy o rozwiązaniu Twojej sprawy: 501 074 484

Aktualności prawne:

Newsletter SRDK listopad/2021

W listopadowym Newsletterze piszemy o: nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji; projekcie zmiany ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz...

10/11/2021

Z życia dewelopera: Roszczenia wspólnot mieszkaniowy...

Szanowni Państwo, Piąty- ostatni już artykuł z serii „Z życia dewelopera. Problemy deweloperów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nową ustawą" przygotowanej...

05/11/2021

Z życia dewelopera: Odpowiedzialność karna na grunci...

„Ustawa deweloperska nakłada na inwestorów bardzo wiele obowiązków związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego. Za niedopełnienie niektórych z nich ustawodawca przewidział...

28/10/2021

Sprawdź nasze inne
specjalizacje