01

Prawo nieruchomości i procesy budowlane

Przed rozpoczęciem każdej inwestycji konieczne jest poznanie prawnych aspektów związanych z zakupem i uwarunkowaniami procesu budowy na danym terenie oraz uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie działania. Nie wszyscy posiadają wiedzę potrzebną do załatwiania niezbędnych formalności lub też napotykają problemy przy próbie ich dopełnienia. W takich przypadkach pomocne będzie doradztwo Prawników Kancelarii SRDK specjalizujących się w prawie nieruchomości i budowlanym.

Prawo nieruchomości – kiedy potrzebny jest prawnik?

Wszystkie sprawy powiązane w jakikolwiek sposób z projektowaniem, budową, utrzymaniem lub rozbiórką nieruchomości istniejących oraz nowopowstających określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zawarte w niej sformułowania nie zawsze są czytelne i jasne dla osób niemających do czynienia z szeroko pojętym prawem budowlanym. Prawnicy SRDK posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, by skutecznie doradzać w rozwiązaniu wszelkich problemów prawnych w tym zakresie i reprezentować Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Kancelaria SRDK – eksperci z zakresu prawa budowlanego

Prawnicy Departamentu Transakcyjnego i Obsługi Gospodarczej Kancelarii SRDK oferują pomoc prawną zarówno osobom prywatnym jak i firmom planującym rozpocząć budowę obiektu mieszkalnego, użytkowego czy przemysłowego lub też myślącym o dokonaniu jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w istniejących nieruchomościach. Towarzyszymy Klientom na każdym etapie realizacji inwestycji, począwszy od zakupu działki, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę lub modernizację, aż po interpretację zapisów umowy o wykonanie prac wykończeniowych czy wsparcie przy kontroli inspektora nadzoru budowlanego. Zatrudniony w Kancelarii Prawnik do spraw nieruchomości sprawdzi czy przedsięwzięcie będzie legalne i zgodne z uwarunkowaniami środowiskowymi oraz planem zagospodarowania przestrzennego, oceni status prawny gruntu, doradzi, co należy zrobić, by odrolnić ziemię albo wygrać skomplikowaną sprawę reprywatyzacyjną.

Specjalista z zakresu prawa budowlanego dla Klientów indywidualnych

Kancelaria SRDK świadczy dla Klientów indywidualnych usługi prawne mające na celu bezproblemowe przejście procesu inwestycyjnego i korzystne przeprowadzenie spraw sądowych. Nasi Prawnicy wyjaśniają zawiłości przepisów związanych z prawem budowlanym, gwarantują doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów realizacyjnych, pomagają tworzyć dokumenty i reprezentują Państwa przed organami administracji państwowej. Prawnicy z Kancelarii SRDK mogą poprowadzić sprawy dotyczące uznania samowoli budowlanej, odwołań od wstrzymania robót czy zarzutów o niedopełnienie obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. Opracowują również opinie prawne.

Wsparcie Kancelarii SRDK w sprawach biznesowych

Prawnicy z Kancelarii SRDK wspierają Klientów biznesowych w zakresie precyzyjnego opracowania i negocjowania umów o przygotowanie dokumentacji projektowej, zarządzanie inwestycją czy też sprawowania nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad nieruchomością. Nasza Kancelaria pomoże Państwu w korzystnym zawarciu, realizacji oraz rozliczeniu kontraktów z kontrahentami, a także w postępowaniach sądowych z organami państwowymi. Prowadzimy sprawy związane m.in. z:

  • uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji środowiskowych na rozpoczęcie inwestycji, a także odwołaniem się od otrzymanych odmów administracyjnych;
  • nabywaniem, zbywaniem, podziałem, scalaniem i znoszeniem współwłasności nieruchomości;
  • uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym legalizacją samowoli;
  • gwarancją i rękojmią inwestycji;
  • reprezentowaniem w sprawach karnych, postępowaniach wieczystoksięgowych lub reprywatyzacyjnych oraz sporach między inwestorem a wykonawcami bądź innymi osobami w postępowaniach sądowych i przed innymi organami państwowymi (również tych prowadzonych na podstawie przepisów dekretu o gruntach warszawskich i reformie rolnej).

Prawnik specjalizujący się w prawie nieruchomości może ponadto przeprowadzić badanie due diligence nabywanego przedsiębiorstwa.

Prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlane, fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych (M&A), prawo korporacyjne, prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie, optymalizacja prawna, w tym podatkowa transakcji, opiniowanie i tworzenie umów gospodarczych, prawo bankowe, zamówienia publiczne, instrumenty finansowe, prawo ochrony środowiska, w tym gospodarka odpadami i prawo upadłościowe.
Porozmawiajmy o rozwiązaniu Twojej sprawy: 501 074 484

Aktualności prawne:

SRDK x Marzena Pilarz- Herzyk. Łączymy siły!

Połączenie sił Marzeny Pilarz- Herzyk - Prawniczki, którą na Instagramie obserwuje ponad 34 000 osób i Kancelarii Adwokackiej SRDK, funkcjonującej...

27/09/2022

Kolejny sukces na rzecz naszych Klientów

W miniony czwartek- 15 września Prawnicy SRDK reprezentujący Klientów wygrali w pierwszej instancji kolejną sprawę przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze"...

19/09/2022

Newsletter SRDK wrzesień/ 2022

Newsletter SRDK wrzesień... i wiesz o wszystkim. Szanowni Państwo, We wrześniowym newsletterze piszemy o: Kolejnych zmianach w Prawie budowlanym; Wyroku...

12/09/2022

Sprawdź nasze inne
specjalizacje