01

Prawo nieruchomości i procesy budowlane

Od kilkunastu lat wspieramy firmy z branży nieruchomości świadcząc dla nich usługi doradztwa prawnego niezbędne do realizacji inwestycji budowlanych. Znajomość środowiska oraz biznesowe spojrzenie na cel i efekt wykonywanych zleceń pozwalają nam cieszyć się opinią jednego z najlepszych na rynku warszawskim zespołów prawników specjalizujących się w prawie budowlanym i nieruchomości.

 

Dlaczego SRDK?

 • pogłębiona wiedza w zakresie rozwiązań prawnych prezentowanych w judykaturze sądów administracyjnych;
 • indywidualne podejście do poszczególnych problemów prawnych, oferowanie rozwiązań niekonwencjonalnych i tworzenie zindywidualizowanych koncepcji działania;
 • znajomość praktyki działania i praktyki orzeczniczej poszczególnych urzędów (WAIB,BAIPP, BOŚ, RDOŚ) oraz organów II instancji, w tym SKO, wojewodów, PINB, GINB;
 • ryczałtowe lub limitowane budżety na poszczególne zlecenia, w tym stałe budżety na zlecenia powtarzalne(np. procesy due diligence, uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy etc.);
 • ponad 10letnie doświadczenie w obsłudze transakcji nieruchomościowych i inwestycji budowlanych zdobyte we współpracy z największymi deweloperami;
 • szybkość i elastyczność w działaniu, pełna dyspozycyjność dla klientów;
 • doskonała znajomość branży w zakresie nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych.

Zakres oferowanych usług:

 • wsparcie przy transakcjach zbywania i nabywania nieruchomości, strukturyzowanie transakcji, w tym strukturyzowanie podatkowe, draftowanie i negocjowanie umów przedwstępnych, warunkowych zobowiązujących i umów przyrzeczonych;
 • wykonywanie analiz due dilligence w wersji podstawowej (due diligence prawne) oraz rozszerzonej (due diligence prawne i urbanistyczne);
 • wsparcie i prowadzenie postępowań o warunki zabudowy, w tym przygotowywanie rozwiązań prawnych w zakresie odstępstw od średnich parametrów zabudowy wynikających z analizy urbanistycznej, wsparcie i prowadzenie postępowania o pozwolenia na użytkowanie, w tym problematyka istotnych i nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • wsparcie i prowadzenie postępowań o pozwolenia na budowę, w tym przygotowywanie rozwiązań prawnych w zakresie wykładni postanowień MPZP, zapisów decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji środowiskowych i uzyskania zgodności projektu budowlanego z tymi dokumentami, wsparcie i prowadzenie postępowań dotyczących uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych;
 • wsparcie i prowadzenie postępowań środowiskowych, w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, zezwoleń na wycinkę, pozwoleń zintegrowanych etc., wsparcie i prowadzenie postępowań szczególnych: ZRID, lex deweloper, ULLK;
 • rozwiązywanie problemów samowoli budowalnych, w tym po uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzenie procesów legalizacyjnych;
 • rozwiązywanie kryzysowych sytuacji budowlanych związanych z działaniem organów nadzoru budowalnego;
 • planowanie i strukturyzowanie inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie etapowania, w tym przygotowywanie koncepcji dzielenia inwestycji i wykazywania braku powiązań technologicznych poszczególnych przedsięwzięć w celu uniknięcia konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowej; ograniczenia stron postępowań o warunki zabudowy i o pozwolenia na budowę w celu zmniejszenia ryzyk zaskarżenia decyzji; optymalizacji rozwiązań komunikacyjnych;
 • prowadzenie postępowań odwoławczych przed organami II instancji i postępowań skargowych przed sądami administracyjnymi;
 • negocjowanie porozumień z gminami, w tym umów drogowych;
 • zaskarżanie MPZP i innych aktów prawa miejscowego, uzyskiwanie odszkodowań za wydanie wadliwych decyzji administracyjnych dotyczących wejścia w życie MPZP lub w związku ze zmianą MPZP;
 • wsparcie przy przygotowaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych w zakresie inwestycji budowlanych, w tym umów joint venture, umów barterowych;
 • wsparcie przy przygotowaniu i negocjowaniu umów o wykonanie projektów budowlanych, wielobranżowych projektów koncepcyjnych, umów o roboty budowlane, w tym ze szczególnym uwzględnieniem autorskich praw majątkowych i praw inwestorów do zmian projektów oraz przebudowy budynków;
 • tworzenie i optymalizowanie spółek deweloperskich i dokumentacji deweloperskiej, w tym umów deweloperskich, umów rezerwacyjnych, prospektów informacyjnych;
 • tworzenie konsorcjów inwestorskich, obsługa procesów ukazania zamówienia w trybie PZP, w tym analiza spełnienia warunków SIWZ i reprezentacja w postępowaniu;
 • wsparcie przy przygotowaniu i negocjowaniu umów najmu, w tym umów najmu nieruchomości komercyjnych oraz umów o zarządzenie nieruchomościami.
Prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlane, fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych (M&A), prawo korporacyjne, prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie, optymalizacja prawna, w tym podatkowa transakcji, opiniowanie i tworzenie umów gospodarczych, prawo bankowe, zamówienia publiczne, instrumenty finansowe, prawo ochrony środowiska, w tym gospodarka odpadami i prawo upadłościowe.
Porozmawiajmy o rozwiązaniu Twojej sprawy: 501 074 484

Publikacje:

Problemy z wydawaniem „wuzetek” dla części dzi...

W najnowszym, ogłoszonym wczoraj wydaniu Prawo Budowlane. Kwartalnik znajdą Państwo publikację, której autorką jest Partner Kancelarii SRDK, LL.M. Adwokat Aneta Walewska-Borsuk. Dlaczego- teoretycznie...

09/01/2024

Marcin Szymańczyk w Polskim Radiu RDC

W poniedziałkowej audycji „Jest Sprawa" w Polskie Radio RDC jednym z gości był mec. Marcin Szymańczyk- Partner Zarządzający SRDK. W studiu omawiano głośną...

06/12/2023

Wpływ podziału nieruchomości na pozwolenie na budowę

W najnowszym wydaniu Real Estate Magazine na stronach 48-51 znajdą Państwo obszerny artykuł „Wpływ podziału nieruchomości na pozwolenie na budowę”, którego autorką...

14/11/2023

Sprawdź nasze inne
specjalizacje