07

IP | TMT | IT

W związku z prężnym rozwojem branży e-commerce oraz branży mediowej, a także coraz większej ilości przypadków naruszeń prawa autorskiego, własności intelektualnej i dóbr osobistych, w Kancelarii SRDK prowadzimy praktykę Intellectual Property | TMT | IT.

W ramach specjalizacji świadczymy usługi prawne na rzecz twórców, influencerów, nadawców oraz domów mediowych. Wspieramy także przedsiębiorców w zakresie spraw dot. nieuczciwej konkurencji oraz dbamy o to, by wszelkie prowadzone przez nich aktywności były zabezpieczone również pod kątem szeroko rozumianej własności intelektualnej.

Nasi Prawnicy posiadają bogate doświadczenie i świadczą kompleksową obsługę prawną w zakresie:

• Prawa autorskiego, w tym:
-wsparcia w zakresie sporów na tle prawa autorskiego;
-sporządzenia umów przenoszących prawa autorskie i prawa zależne, licencji, umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, umów IT, umów dot. know-how.

• E-commerce, w tym:
-weryfikacji działalności w Internecie pod kątem prawnym;
-dochodzenia roszczeń związanych z domenami internetowymi;
-tworzenia regulaminów sklepów internetowych, polityk prywatności, regulaminów i zgód dotyczących ochrony danych osobowych.

• Ochrony dóbr osobistych, w tym:
-prowadzenia sporów sądowych dot. naruszenie dób osobistych;
-sporządzania i opiniowania umów dot. ochrony i wykorzystania wizerunku.

• Prawa reklamy, w tym:
-sporządzania umów dot. działań marketingowych i reklam (w tym dot. zagadnień wykorzystania czyjegoś wizerunku czy też ograniczeń związanych z daną branżą np. alkoholową, zakładami bukmacherskimi);
-doradztwa prawnego w zakresie organizacji konkursów, loterii promocyjnych, programów lojalnościowych;
-opiniowania zamierzeń marketingowych, w tym kwestii dot. product placement, sponsoringu.

• Nieuczciwej konkurencji, w tym:
-obsługi sporów i doradztwa w zakresie nieuczciwej konkurencji, w tym dot. przejęcia rynku i klientów, kopiowania produktów, pasożytniczego naśladownictwa produktu, nieuczciwego i bezprawnego korzystania z cudzej renomy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, fałszywego lub wprowadzającego w błąd oznaczenia produktów, rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości.

• Ochrony danych osobowych:
-audytu pod względem z regulacjami dot. ochrony danych osobowych;
-sporządzania umów oraz zgód dot. danych osobowych.

• Kompleksowa obsługi branży eventowej;
• Kompleksowa obsługa nadawców i operatorów telewizyjnych, operatorów VOD, producentów oprogramowania i gier komputerowych;
• Doradztwo w procesach koncesyjnych przed KRRiT, UKE;
• Obsługa audytów due diligence spółek pod kątem prawa własności intelektualnej.

Prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlane, fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych (M&A), prawo korporacyjne, prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie, optymalizacja prawna, w tym podatkowa transakcji, opiniowanie i tworzenie umów gospodarczych, prawo bankowe, zamówienia publiczne, instrumenty finansowe, prawo ochrony środowiska, w tym gospodarka odpadami i prawo upadłościowe.
Porozmawiajmy o rozwiązaniu Twojej sprawy: 501 074 484

Publikacje:

Problemy z wydawaniem „wuzetek” dla części dzi...

W najnowszym, ogłoszonym wczoraj wydaniu Prawo Budowlane. Kwartalnik znajdą Państwo publikację, której autorką jest Partner Kancelarii SRDK, LL.M. Adwokat Aneta Walewska-Borsuk. Dlaczego- teoretycznie...

09/01/2024

Marcin Szymańczyk w Polskim Radiu RDC

W poniedziałkowej audycji „Jest Sprawa" w Polskie Radio RDC jednym z gości był mec. Marcin Szymańczyk- Partner Zarządzający SRDK. W studiu omawiano głośną...

06/12/2023

Wpływ podziału nieruchomości na pozwolenie na budowę

W najnowszym wydaniu Real Estate Magazine na stronach 48-51 znajdą Państwo obszerny artykuł „Wpływ podziału nieruchomości na pozwolenie na budowę”, którego autorką...

14/11/2023

Sprawdź nasze inne
specjalizacje