07

IP | TMT | IT

W związku z prężnym rozwojem branży e-commerce oraz branży mediowej, a także coraz większej ilości przypadków naruszeń prawa autorskiego, własności intelektualnej i dóbr osobistych, w Kancelarii SRDK prowadzimy praktykę: Intellectual Property | TMT | IT.

W ramach specjalizacji, świadczymy usługi prawne na rzecz twórców, influencerów, nadawców oraz domów mediowych. Wspieramy także przedsiębiorców w zakresie spraw dot. nieuczciwej konkurencji oraz dbamy o to, by wszelkie prowadzone przez nich aktywności były zabezpieczone również pod kątem szeroko rozumianej własności intelektualnej.

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie i świadczą kompleksową obsługę prawną w zakresie:

• Prawa autorskiego, w tym:
Wsparcia w zakresie sporów na tle prawa autorskiego,
Sporządzenia umów przenoszących prawa autorskie i prawa zależne, licencji, umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, umów IT, umów dot. know-how.

• E-commerce, w tym:
Weryfikacja działalności w Internecie pod kątem prawnym,
Dochodzenie roszczeń związanych z domenami internetowymi,
Tworzenie regulaminów sklepów internetowych, polityk prywatności, regulaminów i zgód dotyczących ochrony danych osobowych.

• Ochrony dóbr osobistych, w tym:
Prowadzenia sporów sądowych dot. naruszenie dób osobistych,
Sporządzania i opiniowania umów dot. ochrony i wykorzystania wizerunku.

• Prawa reklamy, w tym:
Sporządzanie umów dot. działań marketingowych i reklam (w tym dot. zagadnień wykorzystania czyjegoś wizerunku czy też ograniczeń związanych z daną branżą np. alkoholową, zakładami bukmacherskimi),
Doradztwo prawne w zakresie organizacji konkursów, loterii promocyjnych, programów lojalnościowych,
Opiniowanie zamierzeń marketingowych, w tym kwestii dot. product placement, sponsoringu.

• Nieuczciwej konkurencji, w tym:
Obsługi sporów i doradztwa w zakresie nieuczciwej konkurencji, w tym dot. przejęcia rynku i klientów, kopiowania produktów, pasożytniczego naśladownictwa produktu, nieuczciwego i bezprawnego korzystanie z cudzej renomy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, fałszywego lub wprowadzającego w błąd oznaczenia produktów, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości;

• Ochrona danych osobowych:
Audyt pod względem z regulacjami dot. ochrony danych osobowych,
Sporządzanie umów oraz zgód dot. danych osobowych.

• Kompleksowa obsługa branży eventowej.
• Kompleksowa obsługa nadawców i operatorów telewizyjnych, operatorów VOD, producentów oprogramowania i gier komputerowych,
• Doradztwo w procesach koncesyjnych przed KRRiT, UKE,
• Obsługa audytów due diligence spółek pod kątem prawa własności intelektualnej.

Porozmawiajmy o rozwiązaniu Twojej sprawy: 22 637 50 36
Porozmawiajmy o rozwiązaniu Twojej sprawy: 22 637 50 36

Aktualności prawne:

Z życia dewelopera: Czym jest prospekt informacyjny ...

Czym jest prospekt informacyjny do umowy deweloperskiej? Co powinien zawierać i jak go przygotować? Dowiecie się tego Państwo z kolejnego...

21/10/2021

Czy ugory i odłogi mogą stanowić nieruchomość rolną?

Nawet ugory i odłogi mogą stanowić nieruchomość rolną, o ile mają przeznaczenie rolnicze wpisane w ewidencji gruntów.   Takie jest...

20/10/2021

Newsletter SRDK październik/2021

W październikowym Newsletterze piszemy o:  Nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego - stwierdzeniu nieważności decyzji administracyjnej Zwolnieniu z opłaty dla pozwu wnioskodawcy...

15/10/2021

Sprawdź nasze inne
specjalizacje