Karol Gorzkowski

Adwokat / Partner 22 637 50 36

Specjalizacja:

Prawo nieruchomości, w tym zarządzanie i najem nieruchomości komercyjnych, obsługa agencji nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, prawo korporacyjne, opiniowanie i tworzenie umów gospodarczych, prawo upadłościowe, spory sądowe, negocjacje, joint venture, projekty biznesowe, prawo karne, sprawy dekretowe.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych. W swojej karierze zajmował się obsługą podmiotów gospodarczych w wymiarze procesowym, administracyjnym i transakcyjnym. Reprezentował klientów w licznych skomplikowanych procesach gospodarczych oraz w negocjacjach umów handlowych. Ponadto posiada bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie przedsiębiorcom w zakresie różnych dziedzin prawa.

Inne:

Adwokat. W latach 2017 – 2020 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego obronił pracę magisterską z zakresu prawa spółek napisaną pod kierunkiem prof. Tomasza Siemiątkowskiego. Ponadto absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stypendysta fundacji DAAD na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz uczestnik międzynarodowego konkursu arbitrażowego FDI Moot Court 2015 w Londynie.

Języki:

Polski, angielski i niemiecki.