Marcin Szymańczyk

Adwokat / Partner Zarządzający 501 074 484

Specjalizacja:

Prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlane, fuzje i przejęcia podmiotów gospodarczych (M&A), prawo korporacyjne, prawo własności intelektualnej w tym prawo autorskie, optymalizacja prawna w tym podatkowa transakcji, opiniowanie i tworzenie umów gospodarczych, prawo bankowe, zamówienia publiczne, instrumenty finansowe, prawo ochrony środowiska w tym gospodarka odpadami i prawo upadłościowe.

Doświadczenie zawodowe:

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem. Pracownik i wspólnik renomowanych kancelarii. Wykładowca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie w zakresie procedury cywilnej i prawa gospodarczego. Był także Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas kierowania procesami duediligence w ramach fuzji i przejęć podmiotów krajowych i zagranicznych; prowadzący i główny doradca w ramach wielopoziomowych transakcji na rynku nieruchomości oraz instrumentów finansowych z udziałem banków i funduszy inwestycyjnych.

Publikacje:

„Postępowanie w sprawie zwrotu przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego – aspekty materialnoprawne” (Monitor Prawniczy Nr 3/2007); „Zbędne wymogi hamują inwestycje budowlane” (Rzeczpospolita-26 stycznia 2016 r.).

Inne:

Uzyskał Dyplom Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji oraz Dyplom Center for American Law Studies.

Języki:

Polski i Angielski