Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

3…2…1… Przetargi online CZAS START!

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od teraz wszystkie przetargi powyżej progów unijnych będą prowadzone w formie elektronicznej.

Elektronizacja przetargów ma pozwolić na sprawniejszą komunikację pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, ułatwić przepływ dokumentacji, a przede wszystkim zachęcić małych i średnich przedsiębiorców do większej aktywności w sektorze zamówień publicznych. W tym celu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji przy wsparciu UZP zbudowało tymczasową bezpłatną platformę miniPortal, która umożliwia elektroniczne składanie ofert, wniosków i oświadczeń (m.in. JEDZ). Narzędziem zapewniającym pełną elektronizację postępowania będzie platforma E-zamówienia, na którą wciąż pozostaje nam czekać.

Elektronizacja od 2020 r. będzie obowiązywać także w mniejszych przetargach. Wykonawcy, w tym szczególnie mali i średni przedsiębiorcy, mają wciąż czas na przygotowanie się do nowych regulacji, oswojenie się z podpisem elektronicznym i e-dokumentacją przetargową.

To jednak nie koniec zmian. Ministerstwo Przedsiębiorczości we współpracy z UZP pracuje nad kolejną nowelizacją PZP, której celem jest uproszczenie procedury przetargowej w celu zwiększenia konkurencyjności postępowań. Według zapowiedzi projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w marcu 2019 r.

Autorzy:
Karol Szymańczyk, Adwokat / Senior Associate, tel. (22) 637 50 36, e-mail: [email protected]
Aneta Walewska-Borsuk, Adwokat / Senior Associate, tel. (22) 637 50 36, e-mail: [email protected]

Publikacje

KIEDY NAGRANIE JEST DOWODEM W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM WYSOKIE KARY FINANSOWE ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW ŚRODOWISKOWYCH ZBĘDNE WYMOGI HAMUJĄ INWESTYCJE BUDOWLANE KIEDY MOŻNA ZMIENIĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ INTERPRETACJE PODATKOWE: FISKUS NIE ZAWSZE ODPOWIE NA PYTANIA PRZEDSIĘBIORCY GMINA MA ZDOLNOŚĆ SĄDOWĄ A WÓJT PRAWO DO REPREZENTACJI PRZETARGI: KIEDY ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZMIENIĆ UMOWĘ Z WYKONAWCĄ POSTĘPOWANIE ŚRODOWISKOWE - JAK ORGAN ZAWIADAMIA STRONY CEIDG: ŁATWIEJ PRZETWARZAĆ DANE PRZEDSIĘBIORCÓW PUŁAPKI W PROCESIE BUDOWLANYM KIEDY GMINA NADUŻYWA UPRAWNIEŃ UCHWALAJĄC PLAN MIEJSCOWY FUNDACJE: PUŁAPKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAK PRZEKSZTAŁCIĆ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W PRAWO WŁASNOŚCI JAK SKUTECZNIE KWESTIONOWAĆ RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ZAGOSPODAROWANIE: NIE WOLNO LEKCEWAŻYĆ OPINII I UZGODNIEŃ STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ TYLKO WYJĄTKOWO PUŁAPKI PROCESU INWESTYCYJNEGO NIEWAŻNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ A SKUTKI UPŁYWU CZASU OGRANICZENIE PRAW WŁAŚCICIELI PRZY PROWADZENIU INWESTYCJI DROGOWYCH DYSPOZYCJA STRONY NIE GWARANTUJE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SKUTKI UTRATY PRAWA DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zawarcie umowy o wykonanie logo a majątkowe prawo autorskie

Aktualności