Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych

Na łamach portalu Sozosfera.pl poruszamy temat nowych uprawnień organizacji ekologicznych.

Projekt z 19 maja 2020 r. ustawy o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stanowi realizację postulatów Komisji Europejskiej z 7 marca 2019 r. związanych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92. Z jego treści wynika, że organizacje ekologiczne będą miały więcej instrumentów do zwalczania inwestycji mających wpływ na środowisko. Taki kierunek legislacyjny należy uznać za słuszny, chociażby ze względu na regulacje prawa wspólnotowego, jednak niektóre propozycje zawarte w projekcie mogą rodzić pewne problemy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu:

Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych

Udostępnij:

Czytaj więcej

Zmiana formy prowadzenia biznesu z jednoosobowej dzi...

Zmiana formy prowadzenia biznesu z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem relatywnie tanim i szybkim do...

04/08/2020

Koronawirus: prawa i obowiązki osoby odbywającej kwa...

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym artykułem Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, LL.M. opublikowanym na łamach portalu Rzeczpospolita.pl Tym razem poruszamy temat: "Koronawirus:...

16/07/2020

Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych

Na łamach portalu Sozosfera.pl poruszamy temat nowych uprawnień organizacji ekologicznych. Projekt z 19 maja 2020 r. ustawy o zmianie ustawy...

16/07/2020