#pokonamykryzys#wspólnie

#pokonamykryzys#wspólnie – wyspecjalizowana usługa SRDK przeciwdziałająca kryzysowi COVID19

Aktualna sytuacja prawno – społeczna wywołana koronawirusem (SARS-CoV-2) i wprowadzeniem regulacji antykryzysowych spowodowały konieczność niezwłocznego podejmowania przez przedsiębiorców nadzwyczajnych decyzji prewencyjnych w zakresie wykonywania kontraktów oraz ochrony substratu ludzkiego oraz majątkowego przedsiębiorstw.

Wyspecjalizowana usługa SRDK #pokonamykryzys #wspólnie jest dedykowana dla przedsiębiorców i obejmuje przede wszystkim następujące obszary szczególnie istotne dla przeciwdziałania skutkom obecnego kryzysu:

 • wprowadzanie szczególnych regulacji wewnętrznych u przedsiębiorców, które będą zapobiegały rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników oraz przeciwdziałały roszczeniom odszkodowawczym pracowników lub prawnej odmowie wykonywania pracy, przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu pracy, RODO i specustaw (np. monitorowanie temperatury ciała, szczególne zasady BHP, etc.);
 • renegocjacje umów, w tym zawartych w trybie zamówień publicznych oraz doradztwo dla podmiotów, które nadal pozostają w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • renegocjowanie umów z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych;
 • w razie konieczności – przeprowadzanie zwolnień grupowych;
 • uzyskiwanie dofinansowania na wynagrodzenia pracowników w ramach tarczy antykryzysowej;
 • uzyskiwanie zwolnień ze składek ZUS oraz umorzenia lub odroczenia płatności podatków w ramach tarczy antykryzysowej;
 • uzyskiwanie preferencyjnego dofinansowania dla firm w ramach tarczy antykryzysowej;
 • utrzymanie zatrudnienia cudzoziemców;
 • przeciwdziałanie upadłości, w tym restrukturyzacja, renegocjacja kontraktów, analizy podstaw do zapłaty kar umownych, wykonania prawa wypowiedzenia lub odstąpienia;
 • niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umów m. in. możliwość uchylenia się od negatywnych skutków finansowych z tym związanych z powodu zaistnienia „siły wyżej”;
 • ograniczenia i obowiązki nakładane na przedsiębiorców, w tym strony umów najmu lub dzierżawy, importerów oraz podmioty z branży spożywczej, rozrywkowej lub medycznej.

Do Państwa dyspozycji pozostaje grupa specjalistów z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa kontraktów, prawa zamówień publicznych i innych dziedzin prawa.

#pokonamykryzys

#wspolnie

Marcin Szymańczyk

Adwokat, Partner Zarządzający SRDK

Udostępnij:

Czytaj więcej

Webinar – Perspektywy „frankowiczów” po uchwal...

Już 25 marca 2021 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnie szereg zagadnień prawnych kluczowych dla osób, które przed laty zaciągnęły kredyty indeksowane...

16/03/2021

Zakup nieruchomości gruntowej z masy upadłości w try...

Rynek nieruchomości, jak wiele innych branż pozostaje obecnie w stanie zawieszenia. Pandemia COVID-19 wzbudza dużą niepewność w inwestorach, którzy wstrzymują...

07/01/2021

Wesołych Świąt!

24/12/2020