#pokonamykryzys#wspólnie

#pokonamykryzys#wspólnie – wyspecjalizowana usługa SRDK przeciwdziałająca kryzysowi COVID19

Aktualna sytuacja prawno – społeczna wywołana koronawirusem (SARS-CoV-2) i wprowadzeniem regulacji antykryzysowych spowodowały konieczność niezwłocznego podejmowania przez przedsiębiorców nadzwyczajnych decyzji prewencyjnych w zakresie wykonywania kontraktów oraz ochrony substratu ludzkiego oraz majątkowego przedsiębiorstw.

Wyspecjalizowana usługa SRDK #pokonamykryzys #wspólnie jest dedykowana dla przedsiębiorców i obejmuje przede wszystkim następujące obszary szczególnie istotne dla przeciwdziałania skutkom obecnego kryzysu:

 • wprowadzanie szczególnych regulacji wewnętrznych u przedsiębiorców, które będą zapobiegały rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników oraz przeciwdziałały roszczeniom odszkodowawczym pracowników lub prawnej odmowie wykonywania pracy, przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu pracy, RODO i specustaw (np. monitorowanie temperatury ciała, szczególne zasady BHP, etc.);
 • renegocjacje umów, w tym zawartych w trybie zamówień publicznych oraz doradztwo dla podmiotów, które nadal pozostają w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • renegocjowanie umów z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych;
 • w razie konieczności – przeprowadzanie zwolnień grupowych;
 • uzyskiwanie dofinansowania na wynagrodzenia pracowników w ramach tarczy antykryzysowej;
 • uzyskiwanie zwolnień ze składek ZUS oraz umorzenia lub odroczenia płatności podatków w ramach tarczy antykryzysowej;
 • uzyskiwanie preferencyjnego dofinansowania dla firm w ramach tarczy antykryzysowej;
 • utrzymanie zatrudnienia cudzoziemców;
 • przeciwdziałanie upadłości, w tym restrukturyzacja, renegocjacja kontraktów, analizy podstaw do zapłaty kar umownych, wykonania prawa wypowiedzenia lub odstąpienia;
 • niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umów m. in. możliwość uchylenia się od negatywnych skutków finansowych z tym związanych z powodu zaistnienia „siły wyżej”;
 • ograniczenia i obowiązki nakładane na przedsiębiorców, w tym strony umów najmu lub dzierżawy, importerów oraz podmioty z branży spożywczej, rozrywkowej lub medycznej.

Do Państwa dyspozycji pozostaje grupa specjalistów z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa kontraktów, prawa zamówień publicznych i innych dziedzin prawa.

#pokonamykryzys

#wspolnie

Marcin Szymańczyk

Adwokat, Partner Zarządzający SRDK

Udostępnij:

Czytaj więcej

Nowelizacja prawa budowlanego 2020

W dniu 3 marca 2020 roku prezydent podpisał Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo...

03/09/2020

Zmiana formy prowadzenia biznesu z jednoosobowej dzi...

Zmiana formy prowadzenia biznesu z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem relatywnie tanim i szybkim do...

04/08/2020

Koronawirus: prawa i obowiązki osoby odbywającej kwa...

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym artykułem Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, LL.M. opublikowanym na łamach portalu Rzeczpospolita.pl Tym razem poruszamy temat: "Koronawirus:...

16/07/2020