Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny postanowił udzielić zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia wniosków o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN w Izbie Karnej.

W tym samym dniu w analogicznym postępowaniu Naczelny Sąd Administracyjny postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w części.

Co ciekawe w prasie pojawiły się głosy, iż część kandydatów postanowiła wystartować w konkursie, aby wymusić zbadanie przez NSA legalności działać podejmowanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Jeżeli rzeczywiście tak było, sprawy zawisłe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zdają się być pokłosiem decyzji o kandydaturze.

Jakkolwiek nie znamy szczegółowych motywów wspomnianych rozstrzygnięć, to warto zauważyć, iż w Opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa wskazano, iż: „Oceniając poszczególne propozycje zmian, należy wskazać, że niektóre rozwiązania mogą budzić uzasadnione konstytucyjne wątpliwości, dotyczące w szczególności: (…) zmiany kompetencji przysługujących Prezydentowi w procesie powoływania sędziów i asesorów”.

Naczelny Sąd Administracyjny mierzy się więc z niezwykle doniosłą kwestią. Będziemy informować dalszych losach zaskarżonych uchwał Krajowej Rady Sądowniczej.

Autor: Karol Szymańczyk, Adwokat / Senior Associate, tel. (22) 637 50 36, e-mail: [email protected]

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Inwestor vs. protestujący. Ochrona inwestorów w przy...

Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia w roli pełnomocnika i doradcy największych polskich firm deweloperskich i analizując przykłady zaskarżanych pozwów w zakresie...

28/06/2024

Pozwolenia konserwatorskie w relacji do innych decyz...

Tekst, którego autorką jest Partner SRDK Aneta Walewska- Borsuk stanowi zapowiedź książki o inwestowaniu w nieruchomości zabytkowe przygotowywanej przez Arkada, a...

20/06/2024

Kiedy studnia / agregat prądotwórczy to wystarczając...

Kiedy studnia / agregat prądotwórczy to wystarczające uzbrojenie terenu dla wydania wuzetki? Jednym z warunków, jakie powinien spełnić inwestor, aby...

11/06/2024