Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny postanowił udzielić zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia wniosków o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN w Izbie Karnej.

W tym samym dniu w analogicznym postępowaniu Naczelny Sąd Administracyjny postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w części.

Co ciekawe w prasie pojawiły się głosy, iż część kandydatów postanowiła wystartować w konkursie, aby wymusić zbadanie przez NSA legalności działać podejmowanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Jeżeli rzeczywiście tak było, sprawy zawisłe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zdają się być pokłosiem decyzji o kandydaturze.

Jakkolwiek nie znamy szczegółowych motywów wspomnianych rozstrzygnięć, to warto zauważyć, iż w Opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa wskazano, iż: „Oceniając poszczególne propozycje zmian, należy wskazać, że niektóre rozwiązania mogą budzić uzasadnione konstytucyjne wątpliwości, dotyczące w szczególności: (…) zmiany kompetencji przysługujących Prezydentowi w procesie powoływania sędziów i asesorów”.

Naczelny Sąd Administracyjny mierzy się więc z niezwykle doniosłą kwestią. Będziemy informować dalszych losach zaskarżonych uchwał Krajowej Rady Sądowniczej.

Autor: Karol Szymańczyk, Adwokat / Senior Associate, tel. (22) 637 50 36, e-mail: [email protected]

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023