Odszkodowanie za grunty warszawskie

Odszkodowanie za grunty warszawskie

Na podstawie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2018 poz. 2204) odszkodowanie za grunty warszawskie może być przyznane za: gospodarstwo rolne, domy jednorodzinne i działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Możliwość wystąpienia o odszkodowanie przez poprzedniego właściciela lub jego następcę prawnego jest nieograniczona czasowo.

Przyznanie odszkodowania za gospodarstwo rolne jest możliwe na gruntach, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (dalej: „Dekret”) przeszły na własność państwa. W celu uzyskania odszkodowania należy wykazać, że grunty były klasyfikowane jako grunty rolne, które stanowiły składnik gospodarstwa rolnego – w rozumieniu ówcześnie obowiązujących przepisów, a gospodarstwo rolne było faktycznie prowadzone (przez byłego właściciela lub jego następcę prawnego), co najmniej do dnia 5 kwietnia 1958 roku.

Odszkodowanie za dom jednorodzinny przysługuje, jeżeli przeszedł on na własność państwa po dniu 5 kwietnia 1958 roku.

W kwestii odszkodowania za działkę przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną, w trakcie podstępowania odszkodowawczego należy wykazać, że działka przed dniem wejścia w życie Dekretu mogła być przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, jeżeli poprzedni właściciel bądź jego następcy prawni zostali pozbawieni faktycznej możliwości władania nią po dniu 5 kwietnia 1958 roku.

W praktyce najwięcej wątpliwości pojawia się w postępowaniu o odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną. Wykazanie, że działka mogła być przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne przed dniem wejścia w życie Dekretu jest problematyczne, bowiem nie wszystkie grunty położone w granicach przedwojennej Warszawy zostały do dnia wejścia w życie Dekretu objęte szczegółowymi planami miejscowymi. Przyjmuje się, że podstawą oceny przeznaczenia nieruchomości są ustalenia planu ogólnego dla Warszawy z 1931 roku, co jest nie zawsze prawidłowe, bowiem istnieje ryzyko, że przejęta nieruchomość mogła być objęta szczegółowym planem zabudowy.

W ramach przyznanego odszkodowania poprzedni właściciel bądź jego następcy prawni mogą otrzymać pieniężne odszkodowanie albo otrzymać w użytkowanie wieczyste działkę pod budowę domu jednorodzinnego. Zgodnie z panującym orzecznictwem przyznanie odszkodowania powinno nastąpić na podstawie wartości rynkowej nieruchomości na dzień wydania decyzji o odszkodowaniu.

Zespół SRDK posiada doświadczenie w postępowaniach o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości na gruntach warszawskich.

Autorka: Krystyna Siwicka, Junior Associate, tel. (22) 637 50 36, e-mail: [email protected]

 

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023