PRZEDSIĘBIORCA MOŻE USTANOWIĆ ZARZĄDCĘ PRZEDSIĘBIORSTWA NA WYPADEK SWOJEJ ŚMIERCI

Dotychczas, w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo pozbawione było de facto zarządu, a wiele umów, czy też decyzji administracyjnych lub koncesji po prostu wygasało. Często okazywało się więc, że w wyniku braku ciągłości efektywnego zarządzania, spadkobierca przejmował przedsiębiorstwo, które straciło na wartości oraz utraciło swoją dotychczasową pozycję rynkową.
W dniu 25 listopada 2018 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która zdaje się wychodzić naprzeciw omawianemu problemowi. Ustawodawca przewidział m. in. możliwość powołania jeszcze za życia przedsiębiorcy osoby mającej pełnić funkcję zarządcy sukcesyjnego, który zadba o przedsiębiorstwo od chwili śmierci przedsiębiorcy.
Przed ustanowieniem takiego zarządcy warto jednak dokonać stosownej analizy, aby wiedzieć, z jakimi problemami będzie musiał się on zmierzyć. Każdy rodzaj działalności gospodarczej rządzi się bowiem swoimi prawami.
Warto więc zawczasu rozstrzygnąć:
– jakie są dotychczasowe składniki przedsiębiorstwa, co w przyszłości ułatwi sporządzenie wykazu inwentarza przed notariuszem;
– które decyzje, licencje czy też koncesje służące prowadzeniu przedsiębiorstwa mogą wygasnąć na skutek śmierci przedsiębiorcy, a które z tych aktów pozostają w mocy dzięki złożeniu stosowanego oświadczenia przez zarządcę w określonym terminie;
– jak będą kształtowały się dotychczasowe stosunki umowne z kontrahentami i czy nie należy dostosować tych umów do nowej sytuacji prawnej związanej z powołaniem zarządcy.
Prawnicy kancelarii SRDK mają doświadczenie w procesach due diligence, uzyskiwaniu i przenoszeniu decyzji administracyjnych, licencji oraz koncesji służących prowadzeniu różnych rodzajów działalności gospodarczych, co z pewnością będzie pomocne w analizie ewentualnych problemów przedsiębiorstwa kierowanego czasowo przez zarządcę sukcesyjnego.

Zapraszamy do kontaktu z adw. Karolem Szymańczykiem – Senior Associate w SRDK; tel. (22) 637 50 36, mail: [email protected]

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023