Znak towarowy nie tylko w formie graficznej

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej związany z implementacją Dyrektywy przyjętej przez Parlament Europejski i Radę UE, której celem jest zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich dotyczących znaków towarowych.
Projekt zakłada m.in. rozszerzenie ochrony w stosunku do znaków, które przybierają inną postać niż graficzna. Znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, jeżeli tylko będzie umożliwiało odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy oraz możliwe będzie przedstawienie tego znaku w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby umożliwiał ustalić jednoznaczny i dokładny przedmiot ochrony udzielonej na ten znak. Dzięki tej zmianie ochroną obejmującą dotychczas jedynie graficzne znaki towarowe będą mogły zostać objęte przykładowo dźwięki oraz inne audiowizualne oznaczenia identyfikujące towary przedsiębiorców.
Nowelizacja przewiduje znaczące rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą ponieść odpowiedzialność za naruszenia prawa ochronnego i bezprawne używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym, poprzez możliwość wystąpienia z roszczeniami nie tylko przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu oznaczone znakiem towary niepochodzące od uprawnionego podmiotu, ale także przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego (np. dostawca usług internetowych).
Zmianą zostanie dotknięty także sposób przedłużania prawa ochronnego znaku towarowego. Wystarczającym dla przedłużenie będzie dokonanie opłaty za kolejny okres ochronny, bez konieczności wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie prawa ochronnego.
Termin implementacji upływa 14 stycznia br.

Autorka: Aneta Czaińska, Junior Associate, tel. (22) 637 50 36, e-mail: [email protected]

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023