Śniadanie tematyczne: Decyzja środowiskowa w procesie inwestycyjno-budowlanym. Jak uniknąć błędów i utrzymać zrealizowane przedsięwzięcie. Praktyczne aspekty i wskazówki.

Podczas śniadania tematycznego które odbyło się 23.10.2019 r. zorganizowanego przy współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową nasi eksperci przedstawili m.in. następujące zagadnienia:

I. Istota postępowania środowiskowego i jego cel z uwzględnieniem charakteru przedsięwzięć objętych wymogiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

II. Strony i uczestnicy postępowania środowiskowego – „przyjaciele czy wrogowie”? Jak wykluczyć nieuprawnioną organizację społeczną z postępowania?

III. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – obowiązki i uprawnienia organu przy badaniu jego treści. Czy i kiedy można podważyć treść raportu? Wpływ organu na treść raportu i opisane w nim warianty przedsięwzięcia.

IV. Zmiana założeń przedsięwzięcia po uzyskaniu decyzji środowiskowej, przy uwzględnieniu możliwości etapowania inwestycji, częściowego wykonania przedsięwzięcia i zmiany jego parametrów.

V. Najistotniejszej zależności pomiędzy decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a pozwoleniem na budowę – jak zapewnić trwałe funkcjonowanie przedsięwzięcia? Czy i kiedy można uzyskać decyzję środowiskową dla inwestycji zrealizowanej?

 

Prelegenci:
Adwokat Katarzyna Marczuk-Pieńkowska LL.M.
Adwokat Karol Szymańczyk

 

Zachęcamy do śledzenia naszych wydarzeń!

Udostępnij:

Czytaj więcej

Spory kompetencyjne w sprawach o zmianę zezwoleń i p...

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych...

17/02/2020

PSA – Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki ...

Ustawa z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz....

22/01/2020

Reprezentacja spółki kapitałowej w relacjach z człon...

Jedną z gwarancji niezakłóconego funkcjonowania w obrocie gospodarczym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych jest zapewnienie odpowiedniego sposobu ich...

20/12/2019