Interwencja Prawników SRDK skutecznie zablokowała wadliwą praktykę organu architektoniczno- budowlanego stosowaną przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy

Interwencja Prawników SRDK skutecznie zablokowała wadliwą praktykę organu architektoniczno – budowlanego stosowaną przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Wniesione przez SRDK odwołanie doprowadziło do zmiany decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze poprzez wykreślenie określenia „na gruncie rodzimym” zawartego w decyzji ustalającej warunki zabudowy, co pozwoli na realizację inwestycji zgodnie z treścią przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. przy zachowaniu 25% powierzchni biologicznie czynnej.

Z ramienia SRDK w sprawę zaangażowani byli Adwokat, Partner Zarządzający Marcin Szymańczyk oraz Prawnik Adrian Kozubowski.

Naszemu Klientowi gratulujemy i dziękujemy za zaufanie.

Udostępnij:

Inne z seri podcast:

Dobra osobiste dewelopera ochronione. Sąd nakazał pr...

Prawnicy SRDK wywalczyli korzystne rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o naruszenie dóbr osobistych jednego z największych polskich deweloperów....

02/02/2024

Inwestycja deweloperska zostanie ukończona

Nasza prawna interwencja u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i czynności mediacyjne poprowadzone przez Prawników SRDK, doprowadziły do zmiany pierwotnych zamierzeń w zakresie...

26/01/2024

Pozwolenie na budowę wydane dla naszego Klienta wcią...

Skuteczna interwencja Prawników SRDK umożliwiła utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę naszemu Klientowi....

19/01/2024