Interwencja Prawników SRDK skutecznie zablokowała wadliwą praktykę organu architektoniczno- budowlanego stosowaną przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy

Interwencja Prawników SRDK skutecznie zablokowała wadliwą praktykę organu architektoniczno – budowlanego stosowaną przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Wniesione przez SRDK odwołanie doprowadziło do zmiany decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze poprzez wykreślenie określenia „na gruncie rodzimym” zawartego w decyzji ustalającej warunki zabudowy, co pozwoli na realizację inwestycji zgodnie z treścią przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. przy zachowaniu 25% powierzchni biologicznie czynnej.

Z ramienia SRDK w sprawę zaangażowani byli Adwokat, Partner Zarządzający Marcin Szymańczyk oraz Prawnik Adrian Kozubowski.

Naszemu Klientowi gratulujemy i dziękujemy za zaufanie.

Udostępnij:

Inne z seri podcast:

Sukces Prawników SRDK w sprawie o stwierdzenie niewa...

Prawnicy SRDK reprezentujący jednego z czołowych deweloperów uzyskali w pierwszej instancji wyrok stwierdzający nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie...

07/09/2023

Ponad 10 milionów złotych dla naszego Klienta- sukce...

W dniu 11 maja 2023 r. prawnicy SRDK wygrali w całości w pierwszej instancji sprawę dotyczącą unieważnienia 3 umów kredytu...

24/05/2023

O wyboistej lecz skutecznej drodze do wyegzekwowania...

Czy pamiętacie Państwo post informujący o naszej wygranej w sprawie roszczeń przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa w przedmiocie wykonania remontu pustostanów...

21/12/2022