Sukces Prawników SRDK dotyczący roszczeń Klienta wynikających z umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa

W dniu 22 listopada 2022 r. Prawnicy SRDK wygrali w drugiej instancji sprawę dotyczącą roszczeń Klienta SRDK wynikających z umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa w przedmiocie wykonania przez Klienta SRDK remontu pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na terenie TZOM Koło.

Tym samym, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie wydany w pierwszej instancji, uwzględniający 100% roszczeń Klienta SRDK uprawomocnił się, a Miasto Stołeczne Warszawa zobowiązane jest zwrócić na rzecz Klienta SRDK kwotę ponad 166 tysięcy złotych, w tym prawie 10 tysięcy złotych kosztów za obie instancje oraz ponad 32 tysiące złotych odsetek ustawowych za opóźnienie za 3 lata procesu w obydwu instancjach.

Z ramienia SRDK w sprawę zaangażowani byli adw. Kamil Karwacki- Associate oraz adw. Marcin Szymańczyk- Partner Zarządzający.

Klientowi gratulujemy wygranej i dziękujemy za zaufanie!

Udostępnij:

Inne z seri podcast:

Sukces Prawników SRDK w sprawie o stwierdzenie niewa...

Prawnicy SRDK reprezentujący jednego z czołowych deweloperów uzyskali w pierwszej instancji wyrok stwierdzający nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie...

07/09/2023

Ponad 10 milionów złotych dla naszego Klienta- sukce...

W dniu 11 maja 2023 r. prawnicy SRDK wygrali w całości w pierwszej instancji sprawę dotyczącą unieważnienia 3 umów kredytu...

24/05/2023

O wyboistej lecz skutecznej drodze do wyegzekwowania...

Czy pamiętacie Państwo post informujący o naszej wygranej w sprawie roszczeń przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa w przedmiocie wykonania remontu pustostanów...

21/12/2022