Aleksandra Hyska

Aplikant radcowski / Junior Associate 22 637 50 36

Specjalizacja:

Prawo cywilne, prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej, spory sądowe.

Doświadczenie zawodowe:

Aleksandra zdobywała doświadczenie współpracując z adwokatami i radcami prawnymi w kancelariach prawniczych w Łodzi i Warszawie. W ramach swojej praktyki zawodowej zajmowała się głównie obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz bieżącym doradztwem dla firm i osób fizycznych. W trakcie studiów prawniczych pracowała również w MBank S.A. w Zespole Compliance w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Inne:

Aleksandra ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc swoją pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego II zatytułowaną „Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania” napisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Marciniaka. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Aleksandra planuje swój rozwój zawodowy w kierunku prawa cywilnego, handlowego, prawa spółek, a także prawa umów, prawa własności intelektualnej oraz sporów sądowych. Jej zainteresowania prawne skupiają się również na zapewnieniu zgodności z prawem i regulacjami przyjętymi w organizacjach (compliance).

Języki:

Polski i angielski.