Aleksandra Hyska

Aplikant radcowski / Junior Associate 22 637 50 36

Specjalizacja:

Prawo cywilne, prawo korporacyjne, prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej, spory sądowe

 

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zdobywała współpracując z adwokatami i radcami prawnymi w łódzkich i warszawskich kancelariach. W ramach praktyki zawodowej zajmowała się przede wszystkim prawną obsługą podmiotów gospodarczych a także bieżącym doradztwem na rzecz spółek oraz podmiotów indywidualnych. W trakcie studiów prawniczych pracowała również w mBanku S.A. w Departamencie Compliance w Wydziale ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

 

Inne:

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego broniąc w Katedrze Postępowania Cywilnego II pracę magisterską pt. „Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania” napisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Marciniaka. W styczniu 2021 roku rozpoczyna aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Swój rozwój zawodowy kieruje w stronę prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa spółek, a także prawa zobowiązań, prawa własności intelektualnej i sporów sądowych. Jej zainteresowania prawne skupiają się także wokół kwestii zapewniania zgodności działania z prawem i przyjętymi regulacjami w organizacjach (compliance).

 

Języki:

polski i angielski