Edyta Gazda

Dyrektor Finansowy 22 637 50 36

Z kancelarią Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka związana od początku jej istnienia.

Specjalizacja:

Finanse i księgowość

Zakres działań:

W kancelarii odpowiada za prawidłową organizację pracy w zakresie finansowym. Doskonale zna firmę, pracowników i naszych Klientów, dzięki czemu sprawnie koordynuje i realizuje politykę finansową całej organizacji. Jest odpowiedzialna za optymalizację struktury kosztów i wewnętrzne procesy kontroli, procesy płatności i rozliczeń z kontrahentami. Odpowiada za terminowe i poprawne prowadzenie dokumentacji oraz płynność finansową.

Języki:

polski i angielski