Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Ważne orzeczenie dla mieszkańców okolic Lotniska Chopina i Portu Lotniczego Warszawa-Modlin!

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dwuletni termin na dochodzenie roszczeń z tytułu m.in. spadku wartości nieruchomości położonych w tzw. obszarach ograniczonego użytkowania (OOU) jest niezgodny z Konstytucją. Oznacza to, że właściciele nieruchomości, którzy nie zdążyli wnieść powództwa przeciwko P. P. „Porty Lotnicze” posiadającemu Lotnisko Chopina lub Portowi Lotniczemu Warszawa-Modlin, oraz których powództwa zostały oddalone z uwagi na niedochowanie dwuletniego terminu, będą uprawnieni do wystąpienia z roszczeniami już na początku 2019 roku.
 
Co prawda Trybunał Konstytucyjny wskazał, że ustawodawca powinien zdecydować, czy nowe rozwiązanie, które zostanie przyjęte, będzie miało zastosowanie także do stanów faktycznych zaistniałych przed wejściem w życie niniejszego wyroku TK i ewentualnie w jakim zakresie czasowym, jednak nie wydaje się, aby ustawodawca zdecydował się na ponowne uniemożliwienie dochodzenia roszczeń osobom, które nie zdążyły wystąpić z powództwem w terminie dwóch lat od utworzenia OOU z powodu niekonstytucyjnego terminu zawitego.
 
Otwarcie drogi do uzyskania odszkodowań przez właścicieli nieruchomości jest dla nich niezwykle dobrą informacją. W sprawach prowadzonych dotychczas przez SRDK sądy akceptują bowiem pogląd prawny wyrażany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, zgodnie z którym sam fakt położenia nieruchomości w strefie obszaru ograniczonego użytkowania uzasadnia przyznanie odszkodowania. A zatem w ramach postępowania sądowego zasadniczo badana jest kwestia wysokości odszkodowania, a jego zasadność co do istoty wynika z samego faktu położenia nieruchomości.
 
Osoby zainteresowane, w szczególności właściciele nieruchomości położonych w OOU dla Lotniska Chopina i OOU dla Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, będą miały okazję uzyskać dodatkowe informacje na temat dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz doświadczeń SRDK w tych procesach podczas prelekcji prawnej, która jest obecnie przygotowywana przez SRDK. O szczegółach w tym zakresie, w tym o terminie oraz miejscu prelekcji, zawiadomimy już wkrótce.

Publikacje

KIEDY NAGRANIE JEST DOWODEM W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM WYSOKIE KARY FINANSOWE ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW ŚRODOWISKOWYCH ZBĘDNE WYMOGI HAMUJĄ INWESTYCJE BUDOWLANE KIEDY MOŻNA ZMIENIĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ INTERPRETACJE PODATKOWE: FISKUS NIE ZAWSZE ODPOWIE NA PYTANIA PRZEDSIĘBIORCY GMINA MA ZDOLNOŚĆ SĄDOWĄ A WÓJT PRAWO DO REPREZENTACJI PRZETARGI: KIEDY ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZMIENIĆ UMOWĘ Z WYKONAWCĄ POSTĘPOWANIE ŚRODOWISKOWE - JAK ORGAN ZAWIADAMIA STRONY CEIDG: ŁATWIEJ PRZETWARZAĆ DANE PRZEDSIĘBIORCÓW PUŁAPKI W PROCESIE BUDOWLANYM KIEDY GMINA NADUŻYWA UPRAWNIEŃ UCHWALAJĄC PLAN MIEJSCOWY FUNDACJE: PUŁAPKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAK PRZEKSZTAŁCIĆ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W PRAWO WŁASNOŚCI JAK SKUTECZNIE KWESTIONOWAĆ RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ZAGOSPODAROWANIE: NIE WOLNO LEKCEWAŻYĆ OPINII I UZGODNIEŃ STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ TYLKO WYJĄTKOWO PUŁAPKI PROCESU INWESTYCYJNEGO NIEWAŻNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ A SKUTKI UPŁYWU CZASU OGRANICZENIE PRAW WŁAŚCICIELI PRZY PROWADZENIU INWESTYCJI DROGOWYCH DYSPOZYCJA STRONY NIE GWARANTUJE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SKUTKI UTRATY PRAWA DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Aktualności