Kolejny sukces na rzecz naszych Klientów

W miniony czwartek- 15 września Prawnicy SRDK reprezentujący Klientów wygrali w pierwszej instancji kolejną sprawę przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze” o zapłatę odszkodowania z tytułu rewitalizacji akustycznej budynku mieszkalnego położonego w tzw. obszarze ograniczonego użytkowania (OOU) dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Sąd Okręgowy w Warszawie w całości podzielił stanowisko popierane przez Prawników SRDK i zasądził na rzecz naszych Klientów odszkodowanie, odsetki za cały okres prowadzenia postępowania oraz koszty procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wskazał, że nie ma podstaw do transponowania ustaleń wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2021 r., II CSKP 5/21, zapadłego na kanwie obszaru ograniczonego użytkowania ustanowionego dla Lotniska Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu do spraw dotyczących OOU dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie z uwagi na istotne różnice w treści aktów prawa miejscowego wprowadzających OOU dla obydwu lotnisk.
Klientów z ramienia SRDK reprezentowali Adwokat/ Partner Zarządzający Marcin Szymańczyk oraz Adwokat/ Associate Kamil Karwacki.
Naszym Klientom gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!
Udostępnij:

Czytaj więcej

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023