Newsletter SRDK 5/2019

W dzisiejszym Newsletterze przeczytacie o:

 • najważniejszych zmianach w procedurze karnej
 • sprawozdaniu Prezesa UZP o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w 2018 r.
 • istotnych zmianach dla podmiotów planujących inwestycje oddziałujące na środowisko

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu postępowania karnego

Najważniejsze zmiany w procedurze wynikające z przyjętej ustawy, której projekt opracowało Ministerstwo Sprawiedliwości to:

 • wprowadzenie zasady sporządzania uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego i wyroku łącznego, oraz wyroku sądu odwoławczego i wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania na formularzu według ustalonego wzoru;
 • wprowadzenie możliwości odstąpienia od przesłuchania w charakterze świadka pokrzywdzonego, którego zeznania nie miałyby istotnego znaczenia dla dokonania ustaleń faktycznych;
 • przedłużenie terminu, do którego pokrzywdzony w sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek może wniosek cofnąć – do czasu zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej;
 • wprowadzenie instrukcyjnego 14-dniowego terminu do przesłuchania przez sąd małoletniego pokrzywdzonego szczególnie ciężkimi przestępstwami, przede wszystkim przeciwko wolności seksualnej;
 • wprowadzenie obowiązku wskazania w pismach procesowych adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu i telefaksu lub oświadczenia o ich nieposiadaniu;
 • wprowadzenie możliwości wniesienia prokuratorskiego sprzeciwu w zakresie decyzji sądu o uchyleniu aresztu po wpłaceniu kaucji (postanowienie sądu o zmianie środka na poręczenie stanie się wykonalne z dniem uprawomocnienia).

Zamówienia publiczne w 2018 r. w liczbach

Dane 2018 2019
liczba udzielonych zamówień 139 133 143 881
wartość udzielonych zamówień 163,2 mld  202,1 mld
zamówienia udzielone przedsiębiorstwom krajowym 97% 97%
cena jako jedyne kryterium wyboru w zamówieniach powyżej progów unijnych 22% 25%
liczba rozpatrzonych wniosków o kontrolę 514 607
liczba wniesionych odwołań 2749 2714
oszczędność dzięki przeprowadzeniu aukcji elektronicznej 11 mln 23 mln

Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku

Najważniejsze zmiany to:

 • modyfikacja pojęcia obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a co za tym idzie przymiot strony postępowania (100 m);
 • zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej tylko na wniosek planującego realizację przedsięwzięcia;
 • przeniesie kompetencji do wydawania decyzji środowiskowej w postępowaniach dla których gmina jest inwestorem – z RDOŚ do gmin;
 • zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu (art. 49 kpa) kiedy liczba stron przekroczy 10;
 • likwidacja postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – organ zakończy postępowanie wydając decyzję środowiskową;
 • zniesienie obowiązku udziału organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy organ nie dostrzeże konieczności przeprowadzenia takiej oceny.
Udostępnij:

Czytaj więcej

Problemy z wydawaniem „wuzetek” dla części dzi...

W najnowszym, ogłoszonym wczoraj wydaniu Prawo Budowlane. Kwartalnik znajdą Państwo publikację, której autorką jest Partner Kancelarii SRDK, LL.M. Adwokat Aneta Walewska-Borsuk. Dlaczego- teoretycznie...

09/01/2024

Marcin Szymańczyk w Polskim Radiu RDC

W poniedziałkowej audycji „Jest Sprawa" w Polskie Radio RDC jednym z gości był mec. Marcin Szymańczyk- Partner Zarządzający SRDK. W studiu omawiano głośną...

06/12/2023

Wpływ podziału nieruchomości na pozwolenie na budowę

W najnowszym wydaniu Real Estate Magazine na stronach 48-51 znajdą Państwo obszerny artykuł „Wpływ podziału nieruchomości na pozwolenie na budowę”, którego autorką...

14/11/2023