Nowa oferta SRDK w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem (COVID-19)

W związku z kryzysem wywołanym koronawirusem (COVID-19) i koniecznością niezwłocznego podejmowania przez przedsiębiorców nadzwyczajnych decyzji prewencyjnych w zakresie wykonywania kontraktów oraz ochrony majątku przedsiębiorstw, SRDK wprowadza nową wyspecjalizowaną usługę kryzysowego doradztwa prawnego dla przedsiębiorstw oraz ich pracowników, przy uwzględnieniu przepisów uchwalonych specustawami i rozporządzeniami szczególnymi.

W szczególności doradzamy w zakresie:

  • Podejmowania działań przeciwdziałąjącym upadłości, w tym restrukturyzacji, renegocjacji kontraktów, analizy podstaw do zapłaty kar umownych, prawa wypowiedzenia lub odstąpienia.
  • Problematyki niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów m. in. możliwości uchylenia się od odpowiedzialności z powodu zaistnienia „siły wyżej” oraz zapobiegania negatywnym skutkom finansowym takich zdarzeń.
  • Problematyki prawnej odszkodowań za szkody powstałe w związku z obecną sytuacją kryzysową.
  • Problematyki prawa pracy, w tym praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.
  • Analizy nowopowstałych możliwości wsparcia przedsiębiorstw ze strony Państwa.
  • Ograniczeń i obowiązków nakładanych na przedsiębiorców, w tym importerów oraz podmioty z branży spożywczej, medycznej, obronnej oraz innej znaczącej dla gospodarki na mocy specustaw.
  • Skutków prawno-podatkowych i możliwości odroczenia płatności zobowiązań podatkowych.

Doradztwo prawne będzie świadczone przez prawników SRDK zdalnie przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna, telekonferencje, skype, facetime – ustalane indywidualnie).

Kontakt:

Marcin Szymańczyk

Szymon Tyniec

Kontakt z biurem kancelarii

Udostępnij:

Czytaj więcej

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania sp...

Jaki charakter ma odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki? Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki ma charakter subsydiarny, czyli zachodzi...

06/04/2020

#pokonamykryzys #wspólnie

#pokonamykryzys #wspólnie - wyspecjalizowana usługa SRDK przeciwdziałająca kryzysowi COVID19 Aktualna sytuacja prawno – społeczna wywołana koronawirusem (SARS-CoV-2) i wprowadzeniem regulacji...

03/04/2020

Czy kontrola WIOŚ u posiadaczy odpadów jest zawsze k...

Niedawno zwracaliśmy uwagę na kwestię możliwości stosunkowo prostego uniknięcia sporów kompetencyjnych w postępowaniach toczących się na podstawie art. 14 ust....

01/04/2020