Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

PRZEDSIĘBIORCA MOŻE USTANOWIĆ ZARZĄDCĘ PRZEDSIĘBIORSTWA NA WYPADEK SWOJEJ ŚMIERCI

Dotychczas, w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo pozbawione było de facto zarządu, a wiele umów, czy też decyzji administracyjnych lub koncesji po prostu wygasało. Często okazywało się więc, że w wyniku braku ciągłości efektywnego zarządzania, spadkobierca przejmował przedsiębiorstwo, które straciło na wartości oraz utraciło swoją dotychczasową pozycję rynkową.

W dniu 25 listopada 2018 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która zdaje się wychodzić naprzeciw omawianemu problemowi. Ustawodawca przewidział m. in. możliwość powołania jeszcze za życia przedsiębiorcy osoby mającej pełnić funkcję zarządcy sukcesyjnego, który zadba o przedsiębiorstwo od chwili śmierci przedsiębiorcy.

Przed ustanowieniem takiego zarządcy warto jednak dokonać stosownej analizy, aby wiedzieć, z jakimi problemami będzie musiał się on zmierzyć. Każdy rodzaj działalności gospodarczej rządzi się bowiem swoimi prawami.   

Warto więc zawczasu rozstrzygnąć:

- jakie są dotychczasowe składniki przedsiębiorstwa, co w przyszłości ułatwi sporządzenie wykazu inwentarza przed notariuszem;  

- które decyzje, licencje czy też koncesje służące prowadzeniu przedsiębiorstwa mogą wygasnąć na skutek śmierci przedsiębiorcy, a które z tych aktów pozostają w mocy dzięki złożeniu stosowanego oświadczenia przez zarządcę w określonym terminie;

- jak będą kształtowały się dotychczasowe stosunki umowne z kontrahentami i czy nie należy dostosować tych umów do nowej sytuacji prawnej związanej z powołaniem zarządcy.

Prawnicy kancelarii SRDK mają doświadczenie w procesach due diligence, uzyskiwaniu i przenoszeniu decyzji administracyjnych, licencji oraz koncesji służących prowadzeniu różnych rodzajów działalności gospodarczych, co z pewnością będzie pomocne w analizie ewentualnych problemów przedsiębiorstwa kierowanego czasowo przez zarządcę sukcesyjnego.

Zapraszamy do kontaktu z adw. Karolem Szymańczykiem - Senior Associate w SRDK; tel. (22) 637 50 36, mail: [email protected]

Publikacje

KIEDY NAGRANIE JEST DOWODEM W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM WYSOKIE KARY FINANSOWE ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW ŚRODOWISKOWYCH ZBĘDNE WYMOGI HAMUJĄ INWESTYCJE BUDOWLANE KIEDY MOŻNA ZMIENIĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ INTERPRETACJE PODATKOWE: FISKUS NIE ZAWSZE ODPOWIE NA PYTANIA PRZEDSIĘBIORCY GMINA MA ZDOLNOŚĆ SĄDOWĄ A WÓJT PRAWO DO REPREZENTACJI PRZETARGI: KIEDY ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZMIENIĆ UMOWĘ Z WYKONAWCĄ POSTĘPOWANIE ŚRODOWISKOWE - JAK ORGAN ZAWIADAMIA STRONY CEIDG: ŁATWIEJ PRZETWARZAĆ DANE PRZEDSIĘBIORCÓW PUŁAPKI W PROCESIE BUDOWLANYM KIEDY GMINA NADUŻYWA UPRAWNIEŃ UCHWALAJĄC PLAN MIEJSCOWY FUNDACJE: PUŁAPKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAK PRZEKSZTAŁCIĆ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W PRAWO WŁASNOŚCI JAK SKUTECZNIE KWESTIONOWAĆ RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ZAGOSPODAROWANIE: NIE WOLNO LEKCEWAŻYĆ OPINII I UZGODNIEŃ STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ TYLKO WYJĄTKOWO PUŁAPKI PROCESU INWESTYCYJNEGO NIEWAŻNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ A SKUTKI UPŁYWU CZASU OGRANICZENIE PRAW WŁAŚCICIELI PRZY PROWADZENIU INWESTYCJI DROGOWYCH DYSPOZYCJA STRONY NIE GWARANTUJE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SKUTKI UTRATY PRAWA DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PROBLEMY Z INTERPRETACJĄ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zawarcie umowy o wykonanie logo a majątkowe prawo autorskie

Aktualności