Przychód z ugody sądowej nie zawsze musi być opodatkowany

Przychód z ugody sądowej nie zawsze musi być opodatkowany – taki wniosek płynie z postępowań prowadzonych przez mec. Karola Szymańczyka – Senior Associate w Kancelarii SRDK, których finałem było zwolnienie naszego Klienta od zapłaty podatku dochodowego od kwoty 2,5 mln zł.

Zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego możliwe jest w przypadkach wskazanych przez ustawodawcę. Gwoli przykładu można wskazać, że nieopodatkowane są ustalone w drodze ugody sądowej kwoty stanowiące zadośćuczynienie albo rekompensatę szkody rzeczywistej.

Jednak samo wystąpienie określonych faktów, które były relewantne w procesie sądowym i które legły u podstaw zawarcia ugody sądowej nie wystarczy, aby argumentować, że akurat w naszej sprawie wystąpił jeden z przypadków przewidzianych przez ustawodawcę. Organ podatkowy ocenia bowiem również treść ugody sądowej.

Przykładowo, jeżeli więc zawrzemy prostą w swej konstrukcji ugodę sądową, z której będzie wynikało, że „pozwany zapłaci powodowi X złotych”, to nasza szansa na uniknięcie opodatkowania tej kwoty jest znikoma, nawet jeżeli w sprawie sądowej podnoszone były kwestie związane ze szkodą rzeczywistą, czy też szkodą na dobrach niematerialnych.

Warto więc przed zawarciem ugody sądowej, przeanalizować przepisy prawa podatkowego i zastanowić się, czy chociażby w części kwota objęta ugodą sądową nie mogłaby być zwolniona z opodatkowania.

Karol Szymańczyk

Kontakt

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu?

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorką jest Zofia Komosa opublikowanego w ostatnim dodatku „Administracja" do dziennika Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym www.rp.pl. W tekście autorka...

01/06/2023

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie c...

O tym ile wspólnego ma grunt rodzimy z powierzchnią biologicznie czynną, jak intepretować przepisy i definicje w nich zawarte oraz...

31/05/2023

Prawnicy SRDK dla Real Estate Magazine 2/2023

Maj rozpoczynamy świetną informacją- w najnowszym wydaniu popularnego dwumiesięcznika Real Estate Magazine znajdą Państwo aż dwa artykuły autorstwa Prawników SRDK....

08/05/2023