Przychód z ugody sądowej nie zawsze musi być opodatkowany

Przychód z ugody sądowej nie zawsze musi być opodatkowany – taki wniosek płynie z postępowań prowadzonych przez mec. Karola Szymańczyka – Senior Associate w Kancelarii SRDK, których finałem było zwolnienie naszego Klienta od zapłaty podatku dochodowego od kwoty 2,5 mln zł.

Zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego możliwe jest w przypadkach wskazanych przez ustawodawcę. Gwoli przykładu można wskazać, że nieopodatkowane są ustalone w drodze ugody sądowej kwoty stanowiące zadośćuczynienie albo rekompensatę szkody rzeczywistej.

Jednak samo wystąpienie określonych faktów, które były relewantne w procesie sądowym i które legły u podstaw zawarcia ugody sądowej nie wystarczy, aby argumentować, że akurat w naszej sprawie wystąpił jeden z przypadków przewidzianych przez ustawodawcę. Organ podatkowy ocenia bowiem również treść ugody sądowej.

Przykładowo, jeżeli więc zawrzemy prostą w swej konstrukcji ugodę sądową, z której będzie wynikało, że „pozwany zapłaci powodowi X złotych”, to nasza szansa na uniknięcie opodatkowania tej kwoty jest znikoma, nawet jeżeli w sprawie sądowej podnoszone były kwestie związane ze szkodą rzeczywistą, czy też szkodą na dobrach niematerialnych.

Warto więc przed zawarciem ugody sądowej, przeanalizować przepisy prawa podatkowego i zastanowić się, czy chociażby w części kwota objęta ugodą sądową nie mogłaby być zwolniona z opodatkowania.

Karol Szymańczyk

Kontakt

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Raport spółek nieruchomościowych już od końca wrześn...

Nałożone na spółki nieruchomościowe nowe obowiązki związane z przesłaniem informacji dotyczących ich struktur muszą zostać dostarczone do 30 września br....

20/09/2022

Kiedy kilka obiektów handlowych może zostać objętych...

Decyzja WZ – nie dla obiektów handlowych > 2000 m2 Nie wszystkie obiekty budowlane mogą być lokalizowane na podstawie decyzji...

10/06/2022

Wzmożony ruch na drodze i inne uciążliwości a intere...

Wzmożony ruch na drodze i inne uciążliwości a interes prawny w postępowaniu o wydanie warunków zabudowy. W aktualnym orzecznictwie sądów...

27/05/2022