O wyboistej lecz skutecznej drodze do wyegzekwowania prawomocnych wyroków

Czy pamiętacie Państwo post informujący o naszej wygranej w sprawie roszczeń przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa w przedmiocie wykonania remontu pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na terenie TZOM Koło?

Z uwagi na fakt, iż sprawa miała dalszy – choć krótki – ciąg, jeszcze kilka słów o tym, jak wyboista może być droga do wyegzekwowania kwot z prawomocnych wyroków.

Pozwany złożył wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku sądu drugiej instancji, chcąc odwlec do granic możliwości nieuchronnie dla pozwanego nadchodzący dzień rozliczenia. Ustosunkowując się do wniosku Prawnicy SRDK bardzo klarownie i przekonywująco uargumentowali z jakich przyczyn wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie:

– został wadliwie sformułowany (w odniesieniu do obydwu wyroków zamiast tylko co do wyroku pierwszej instancji);

– pozbawiony był uzasadnienia faktycznego i prawnego;

– nie zawierał dowodów potwierdzających istnienie niebezpieczeństwa wyrządzenia niepowetowanej szkody po stronie pozwanego wskutek wykonania wyroku przez pozwanego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił argumenty Prawników SRDK i wniosek o wstrzymanie wykonalności został oddalony. Mimo suspensu gratulacje i podziękowania z poprzedniej publikacji są więc wciąż aktualne!

Z ramienia SRDK w sprawę zaangażowani byli adw. Kamil Karwacki, Associate oraz adw. Marcin Szymańczyk, Partner Zarządzający.

Udostępnij:

Inne z seri podcast:

Sukces Prawników SRDK w sprawie o stwierdzenie niewa...

Prawnicy SRDK reprezentujący jednego z czołowych deweloperów uzyskali w pierwszej instancji wyrok stwierdzający nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie...

07/09/2023

Ponad 10 milionów złotych dla naszego Klienta- sukce...

W dniu 11 maja 2023 r. prawnicy SRDK wygrali w całości w pierwszej instancji sprawę dotyczącą unieważnienia 3 umów kredytu...

24/05/2023

O wyboistej lecz skutecznej drodze do wyegzekwowania...

Czy pamiętacie Państwo post informujący o naszej wygranej w sprawie roszczeń przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa w przedmiocie wykonania remontu pustostanów...

21/12/2022