Sukces Prawników SRDK w sprawie o stwierdzenie nieważności MPZP

Prawnicy SRDK reprezentujący jednego z czołowych deweloperów uzyskali w pierwszej instancji wyrok stwierdzający nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie definicji powierzchni biologicznie czynnej oraz parametrów procentowych tej powierzchni.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości podzielił stanowisko prawników SRDK i stwierdził nieważność MPZP w zakresie definicji powierzchni biologicznie czynnej i wskaźników procentowych powierzchni biologicznie czynnej. Jest to jeden z przypadków niezgodności postanowień MPZP z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie polegający na zamieszczeniu w definicji powierzchni biologicznie czynnej pojęcia „gruntu rodzimego”, o czy mec. Karol Gorzkowski pisał w artykule publikowanym na łamach dziennika Rzeczpospolita w maju tego roku.

Sprawę z ramienia SRDK prowadzili adw. Karol Gorzkowski oraz Aleksandra Hyska.

Karol Gorzkowski i Aleksandra Hyska będą omawiać tę tematykę także podczas swojej prelekcji na Real Estate Management Congress już 12 października, do wzięcia udziału w którym serdecznie zapraszamy.

Dzięki powyższemu orzeczeniu opłacalność inwestycji naszego Klienta znacznie wzrośnie, ponieważ pozwoli na uzyskanie wyższego wskaźnika powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM).

Naszemu Klientowi gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!

Udostępnij:

Inne z seri podcast:

Dobra osobiste dewelopera ochronione. Sąd nakazał pr...

Prawnicy SRDK wywalczyli korzystne rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o naruszenie dóbr osobistych jednego z największych polskich deweloperów....

02/02/2024

Inwestycja deweloperska zostanie ukończona

Nasza prawna interwencja u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i czynności mediacyjne poprowadzone przez Prawników SRDK, doprowadziły do zmiany pierwotnych zamierzeń w zakresie...

26/01/2024

Pozwolenie na budowę wydane dla naszego Klienta wcią...

Skuteczna interwencja Prawników SRDK umożliwiła utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę naszemu Klientowi....

19/01/2024