Sukces Prawników SRDK w sprawie o stwierdzenie nieważności MPZP

Prawnicy SRDK reprezentujący jednego z czołowych deweloperów uzyskali w pierwszej instancji wyrok stwierdzający nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie definicji powierzchni biologicznie czynnej oraz parametrów procentowych tej powierzchni.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości podzielił stanowisko prawników SRDK i stwierdził nieważność MPZP w zakresie definicji powierzchni biologicznie czynnej i wskaźników procentowych powierzchni biologicznie czynnej. Jest to jeden z przypadków niezgodności postanowień MPZP z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie polegający na zamieszczeniu w definicji powierzchni biologicznie czynnej pojęcia „gruntu rodzimego”, o czy mec. Karol Gorzkowski pisał w artykule publikowanym na łamach dziennika Rzeczpospolita w maju tego roku.

Sprawę z ramienia SRDK prowadzili adw. Karol Gorzkowski oraz Aleksandra Hyska.

Karol Gorzkowski i Aleksandra Hyska będą omawiać tę tematykę także podczas swojej prelekcji na Real Estate Management Congress już 12 października, do wzięcia udziału w którym serdecznie zapraszamy.

Dzięki powyższemu orzeczeniu opłacalność inwestycji naszego Klienta znacznie wzrośnie, ponieważ pozwoli na uzyskanie wyższego wskaźnika powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM).

Naszemu Klientowi gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!

Udostępnij:

Inne z seri podcast:

Sukces Prawników SRDK w sprawie o stwierdzenie niewa...

Prawnicy SRDK reprezentujący jednego z czołowych deweloperów uzyskali w pierwszej instancji wyrok stwierdzający nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie...

07/09/2023

Ponad 10 milionów złotych dla naszego Klienta- sukce...

W dniu 11 maja 2023 r. prawnicy SRDK wygrali w całości w pierwszej instancji sprawę dotyczącą unieważnienia 3 umów kredytu...

24/05/2023

O wyboistej lecz skutecznej drodze do wyegzekwowania...

Czy pamiętacie Państwo post informujący o naszej wygranej w sprawie roszczeń przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa w przedmiocie wykonania remontu pustostanów...

21/12/2022