WEBINARIUM – Pracodawca w obliczu pandemii. Obowiązki, prawa, odpowiedzialność #pokonamykryzys#wspólnie

Szanowni Państwo,

w ramach Kampanii #pokonamykryzys#wspólnie Kancelaria SRDK organizuje cykl webinariów mających na celu wsparcie przedsiębiorców w obecnej sytuacji prawno – społecznej wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2) oraz wprowadzonymi regulacjami antykryzysowymi.

Z uwagi na pandemię COVID-19 konieczne stało się wprowadzanie przez pracodawców szczególnych regulacji, które będą zapobiegały rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników oraz przeciwdziałały roszczeniom odszkodowawczym pracowników lub odmowie wykonywania pracy.

W webinarium przybliżymy obowiązki i prawa pracodawców wynikające z m.in. przepisów BHP oraz RODO, a także przybliżymy zasady odpowiedzialności pracodawcy w przypadku zaniedbań w tym zakresie.

W związku z powyższym oraz dużym zainteresowaniem omawianym tematem zapraszamy w dniu 20 maja 2020 roku o godz. 12.00 na kolejną edycję bezpłatnego webinarium zatytułowanego:

Pracodawca w obliczu pandemii. Obowiązki, prawa, odpowiedzialność

W trakcie webinarium zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Jakie szczególne zasady BHP powinien wprowadzić pracodawca w związku z pandemią Covid-19? Czy potrzebny jest regulamin?
  2. Jakie działania może podjąć pracodawca w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wśród pracowników?
  3. Czy pracodawca może mierzyć temperaturę ciała pracownika?
  4. Czy pracodawca może uzyskiwać od pracownika informacje na temat tego, czy miał on kontakt z osobami zakażonymi, albo czy przebywał ostatnio w miejscach podwyższonego ryzyka?
  5. Czy pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy (np. gdy ma podwyższoną temperaturę ciała)?
  6. Czy pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach?
  7. Co może zrobić pracodawca, gdy pracownik celowo wprowadził go w błąd co do swojego stanu zdrowia?
  8. Czy pracodawca może zwolnić osobę, która objęta jest przymusową kwarantanną, a mimo tego przychodzi do zakładu pracy?
  9. Jaką odpowiedzialność może ponieść pracodawca za niezapewnienie odpowiednich warunków pracy?

Webinarium poprowadzi adwokat Karol Szymańczyk (Senior Associate). Zachęcamy do formułowania pytań i przesyłania ich na adres [email protected].

W ramach webinarium zostaną omówione wybrane zagadnienia z tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz ogólne problemy, z którymi spotykają się przedsiębiorcy w warunkach panującej epidemii.

Webinarium będzie miało charakter informacyjny i nie będzie prowadziło do udzielenia konkretnej porady prawnej.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsca – zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 maja br. do godziny 10.30 pod adresem: [email protected].

Szczegóły techniczne:

O godz. 11.00 rozpocznie się rejestracja uczestników na platformie ZOOM. Link aktywacyjny wraz z hasłem otrzymają Państwo na zgłoszone adresy e-mail. Prosimy o logowanie się przy użyciu adresu e-mail, z którego nastąpiła rejestracja, wskazując pełne imię i nazwisko (osoby z nickami mogą zostać niedopuszczone do udziału w wydarzeniu).

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona !

Zapraszamy!

Zespół SRDK

Udostępnij:

Czytaj więcej

Cyfryzacja wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego

Cyfryzacja wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego 26 stycznia 2018 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym...

30/07/2021

Piątka z Prawnikiem | Nowelizacja kodeksu postępowan...

W dniu 9 czerwca 2021 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy...

27/07/2021

Od 1 lipca nowe obowiązki właścicieli i zarządców bu...

O nowych obowiązkach właścicieli i zarządców budynków związanych z CEEB w ramach programu „Stop Smog” pisze Adwokat Aneta Walewska- Borsuk....

21/07/2021