Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Prawo spółek, ład korporacyjny, M&A

Im większa spółka, tym bardziej potrzebne jest w niej jasne określenie formalnoprawnych i biznesowych zasad działania. Dotyczy to reguł prawnych funkcjonowania na rynku właściwym, jak i wewnętrznych zasad zarządzania i kontroli. Dbamy zatem o zgodne z prawem tworzenie takich procedur wewnątrzfirmowych, które ułatwiają prowadzenie biznesu, ale też zabezpieczają legalność działań w kontekście zmieniającego się prawa.
 
Procedury ładu korporacyjnego tworzymy w oparciu o doświadczenie w pracy z biznesem oraz dogłębną analizę aktualnego prawa – zarówno ogólnorynkowego (prawo pracy, prawo ochrony środowiska itp.), jak i uwarunkowań odnoszących się do konkretnej branży. Procedury zarządzania spółką koordynujemy również na poziomie obsługi prawnej zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, łącznie z możliwością przewodniczenia obradom. W sferze bieżącej obsługi od strony prawa spółek oraz transakcji M&A kancelaria SRDK zapewnia zarówno wsparcie w kontekście prawa handlowego, tworzenia i kompletowania dokumentacji korporacyjnej, jak i reprezentowania spółek, wspólników lub akcjonariuszy oraz organów przed sądami w sprawach gospodarczych, w tym w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał organów spółki. Dbamy o to, aby nasza obsługa prawna odpowiadała na wszelkie sytuacje i potrzeby Klientów – tak w ramach bieżącej działalności, jak i przy obsłudze prawnej zmian form prawnych i własności przedsiębiorstwa.
 
Przewagi obsługi prawnej kancelarii SRDK w kontekście prawa spółek, ładu korporacyjnego i M&A: 
 • kompleksowa bieżąca obsługa prawna firm w kontekście prawa spółek i prawa korporacyjnego,
 • doświadczenie w tworzeniu zasad postępowania obowiązujących w organach spółki oraz dotyczącego jej wspólników, udziałowców czy akcjonariuszy,
 • tworzenie przyjaznej biznesowo dokumentacji spółki (statutów, uchwał,  regulaminów: zarządu, walnego zgromadzenia, rady nadzorczej itp. ),
 • protokołowanie i obsługa prawna posiedzeń zarządu i rady nadzorczej,
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas obrad zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia,
 • dbałość o wysoką jakość dokumentacji procesów M&A,
 • kompleksowa budowa, aktualizacja i archiwizacja dokumentacji prawnej spółki.

Aktualności

 • 3…2…1… Przetargi online CZAS START!

  Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od teraz wszystkie przetargi powyżej progów unijnych będą prowadzone w formie...

  18.10.2018r.

 • XIII Forum Przetargów Publicznych w Jachrance

  Nasi adwokaci: Karol Szymańczyk i Aneta Walewska-Borsuk na XIII Forum Przetargów Publicznych w Jachrance. Jest to największa konferencja...

  16.10.2018r.

 • SRDK członkiem Izby Polska-Azja

  Kancelaria SRDK dołączyła do grona członków Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja (w skrócie: Izba Polska-Azja). Misją Izby jest efektywne...

  16.10.2018r.