Spory kompetencyjne w sprawach o zmianę zezwoleń i pozwoleń wydanych na rzecz posiadaczy odpadów – czy można ich uniknąć?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Wielu przedsiębiorców już dawno wystąpiło z wnioskami, licząc na to, że pozwoli to szybciej spełnić ustawowe obowiązki. Niestety okazało się, że w wielu przypadkach ze względu na niejasne przepisy, ani Marszałek Województwa, ani Starosta nie uznają się za organy właściwe do rozpoznania wniosków. Spory kompetencyjne musi rozstrzygnąć sąd administracyjny, a to oznacza, że przez bardzo długi czas przedsiębiorcy nie uzyskają stosownych decyzji.

Czy istnieje jakieś rozwiązanie, aby ten problem ominąć i decyzje uzyskać wcześniej? W przekonaniu SRDK tak, i zostało to poparte praktyką.

Co istotne, nie jest przy tym konieczne zmaganie się z wykładnią przepisów przejściowych, która wywołała spory kompetencyjne, lecz oparcie się na podstawowych normach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, co w konsekwencji pozwoli oszczędzić przedsiębiorcom czas i pieniądze.

Niekiedy najprostsze rozwiązania okazują się najbardziej skuteczne!

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z mecenasem Karolem Szymańczykiem.

Udostępnij:

Inne Publikacje:

Problemy z wydawaniem „wuzetek” dla części dzi...

W najnowszym, ogłoszonym wczoraj wydaniu Prawo Budowlane. Kwartalnik znajdą Państwo publikację, której autorką jest Partner Kancelarii SRDK, LL.M. Adwokat Aneta Walewska-Borsuk. Dlaczego- teoretycznie...

09/01/2024

Marcin Szymańczyk w Polskim Radiu RDC

W poniedziałkowej audycji „Jest Sprawa" w Polskie Radio RDC jednym z gości był mec. Marcin Szymańczyk- Partner Zarządzający SRDK. W studiu omawiano głośną...

06/12/2023

Wpływ podziału nieruchomości na pozwolenie na budowę

W najnowszym wydaniu Real Estate Magazine na stronach 48-51 znajdą Państwo obszerny artykuł „Wpływ podziału nieruchomości na pozwolenie na budowę”, którego autorką...

14/11/2023