Aktualności prawne:

Newsletter SRDK 4/2019

W Newsletterze przeczytacie o: e-zgromadzeniach w spółkach z o.o. podpisanej przez Prezydenta ustawie mającej przeciwdziałać występowaniu zatorów płatniczych. pierwszych wyrokach...

14/08/2019

SRDK w Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

W miniony poniedziałek Karol Szymańczyk i Szymon Tyniec uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową Polska-Azja dla przedstawicieli chińskiego miasta...

07/08/2019

Zmiany w procedurze cywilnej

Na podpis Prezydenta czeka nowa ustawa, rewolucjonizującą procedurę cywilną. Zmian jest wiele, przy czym niniejszy artykuł ogranicza się do trzech...

23/07/2019

Ocena istotności wady towaru jako przesłanka odstąpi...

Warunkiem odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży jest obligatoryjna ocena istotności wady. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, gdy stwierdzona...

11/07/2019

Koreańskie tramwaje w Warszawie – korzyść dla miasta...

Gratulujemy naszemu Klientowi – Hyundai Rotem Company podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 213 tramwajów do Warszawy w...

09/07/2019

Czy zaprojektowanie obiektów budowlanych na części d...

Odpowiedź na zadane pytanie zależy od rozstrzygnięcia kwestii czy pozwolenie na budowę wydawane jest w stosunku do działki ewidencyjnej, nieruchomości...

11/06/2019

Zwrot bonifikaty od opłat za przekształcenie użytkow...

Organ administracji ma obowiązek wezwać beneficjenta do zwrotu bonifikaty jeśli stwierdzi, że nieruchomość była wykorzystywana na cele inne niż te,...

06/06/2019

Dowody na bezskuteczność egzekucji w postępowaniach ...

Czy powód dochodzący swoich roszczeń od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych musi uzyskać...

06/06/2019

Czy możliwe jest uzyskanie decyzji WZ dla części dzi...

Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, że tylko dla części wyodrębnionych geodezyjnie działek ewidencyjnych ustalono przeznaczenie terenu w drodze...

04/06/2019