Aktualności prawne:

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania sp...

Jaki charakter ma odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki? Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki ma charakter subsydiarny, czyli zachodzi...

06/04/2020

#pokonamykryzys #wspólnie

#pokonamykryzys #wspólnie - wyspecjalizowana usługa SRDK przeciwdziałająca kryzysowi COVID19 Aktualna sytuacja prawno – społeczna wywołana koronawirusem (SARS-CoV-2) i wprowadzeniem regulacji...

03/04/2020

Czy kontrola WIOŚ u posiadaczy odpadów jest zawsze k...

Niedawno zwracaliśmy uwagę na kwestię możliwości stosunkowo prostego uniknięcia sporów kompetencyjnych w postępowaniach toczących się na podstawie art. 14 ust....

01/04/2020

Pandemia może uzasadniać zmianę treści umowy o zamów...

Pandemia koronawirusa i jej konsekwencje dla gospodarki mogą być uznane za tzw. nadzwyczajną zmianę okoliczności uzasadniającą domaganie się przez wykonawcę...

26/03/2020

Projekt specustawy – nie wszystko w rękach zamawiają...

Jeżeli projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

25/03/2020

Czy właściciele i najemcy powierzchni biurowych mogą...

Odpowiada adwokat Karol Szymańczyk: Jak było kiedyś? Przed wprowadzeniem z dniem 6 września 2019 roku nowelizacji ustawy z dnia 13...

25/03/2020

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami kryzysu mają możli...

Wbrew doniesieniom medialnym projekt nowej specustawy dotyczącej zwalczania skutków koronawirusa nie przewiduje możliwości zwolnienia z opodatkowania przedsiębiorców, którzy z powodu...

24/03/2020

Koronawirus a renegocjowanie umów zawartych w trybie...

Szanowni Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy, W dniu wczorajszym Prezes Rady Ministrów zapowiedział wprowadzenie „pakietu antykryzysowego”, który ma zapobiec utracie miejsc pracy...

19/03/2020

Przychód z ugody sądowej nie zawsze musi być opodatk...

Przychód z ugody sądowej nie zawsze musi być opodatkowany – taki wniosek płynie z postępowań prowadzonych przez mec. Karola Szymańczyka...

16/03/2020